Hirek

 • Dr. Kozma Gábor akadémiai nagydoktori védése Tovább...

  Június 25-én hétfőn került sor a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében dr. Kozma Gábor tanszékvezetőnk akadémiai nagydoktori védésének nyilvános vitájára. A nagydoktori dolgozat, egyben az előadás címe „A posztindusztriális települések modern funkcióinak társadalomföldrajzi vizsgálata” volt. Az előadás után felolvasott bírálatok és a kibontakozó szakmai vita a dolgozatban megfogalmazott tézisek meghatározó részét új tudományos eredményként értékelte. A szakmai grémium Mészáros Rezső akadémikus elnökletével dr. Kozma Gábor elmúlt tíz évben végzett, elsősorban a sportföldrajzi aspektusú kutatásait és a megelőző időszak településmarketinggel, önkormányzatok tevékenységével kapcsolatos eredményeit is nagyra értékelte.  Mindezek fényében javasolták az akadémiai nagydoktori cím odaítélését. Az eseményen képviseltette magát a társadalomföldrajzi szakma jelentős része, amelyre intézetünkből több mint 20 fős delegációja is elutazott.

 • Határtalan együttműködések nyári egyetemen Tovább...

  A rendezvénynek a Nagyváradi Egyetem adott otthont, fő témája a határmentiség, a határmenti kapcsolatok bemutatása volt Kelet-Európa több országa és az Európai Unió között (Explaining the EU’s Actorness and its Role in the Eastern Neighborhood of the EU).

  A 2018. június 6-13. között lezajlott szakmai rendezvényen 6 ország (Grúzia, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Románia, Ukrajna) 12 oktatási intézményének delegáltjai vettek részt előadóként, vagy hallgatóként. A Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékét Szilágyiné Dr. Czimre Klára adjunktus, a Földtudományi Intézetet pedig négy PhD hallgató képviselte. Az egész hetes szakmai és kulturális programok, és a résztvevők sokszínűsége a lehető legalkalmasabb környezet volt a folyamatos tanulásra, a kapcsolatépítésre, valamint a jövőbeni nemzetközi együttműködések kialakítására.

  A résztvevők már a rendezvény ideje alatt számot adhattak szakmai jártasságukról. Négy különböző témájú (Eastern Europe and digital challenges; Eastern Europe and types of threats; Economic dimensions of the Eastern Partnership; Cross Boarder cooperation and Eastern Partnership) nemzetközi munkacsoportot alkotva kellett a rendezvény hetén begyűjtött és megismert adatok alapján prezentációt tartaniuk, melyet később tudományos publikáció megírása is követ majd.

  A rendezvény eredményei, a szakmai programokhoz kapcsolódó értekezések még várhatóan 2018-ban publikálásra kerülnek.

   

 • Ekéné dr. Zamárdi Ilona köszöntése Tovább...

  Az intézetben május 29-én köszöntöttük Ekéné dr. Zamárdi Ilonát 75. születésnapja alkalmából. Tanszékünk nyugalmazott docensét mindenki alapos és precíz kutatónak, szigorú, de igazságos oktatónak, kiváló pedagógusnak és mindenekelőtt közvetlen és figyelmes barátnak ismerte meg. Az eseményen egykori pályatársai, tanítványai és kollégái köszöntötték Tanárnőt. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, szeretetteljes családi és baráti kört, illetve sok tartalmas szakmai eseményt, amelyekben reméljük, hogy továbbra is számítunk rá (ahogyan eddig is számíthattunk)!

  Isten éltessen sokáig Ilike!

 • Hallgatóink sikere a Partiumban Tovább...

  2018. május 4-én került megrendezésre a 21. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia, ahol a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének hallgatói is képviseltették magukat. A Társadalomtudomány 1. szekcióban Balázs Dóra „Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében” című dolgozata I., Benedek Viktória és Schlachter Gabriella a Társadalomtudomány 2. szekcióban a „Magyar és ukrán közoktatási rendszerek differenciái a csillagászati földrajz vonatkozásában” című dolgozatával II. helyezést ért el. Schlachter Gabriella pedig a Neveléstudományi szekcióban a „Mi lesz a földrajzoktatással? Csillagászati földrajzi tartalmak a közoktatásban” című dolgozatával III. helyezést érdemelte ki. A hallgatók témavezetője és felkészítő tanára dr. Teperics Károly kollégánk, valamint Revák Gyuláné (a Biológiai és Ökológiai Intézet docense) volt.

        

 • 25. alkalommal került megrendezésre az országos Less Nándor Földrajzverseny Tovább...

  Csaknem 400 általános és középiskolás diák vett részt az idei Less Nándor Földrajzversenyen. A Debreceni Egyetem fiatalon elhunyt kutatójáról elnevezett megmérettetés döntőjének ebben az évben is a Földtudományi Intézet adott otthont. A verseny megszervezésében és lebonyolításában az intézet számos hallgatója és doktorandusza vett részt Dr. Teperics Károly kollégánk vezetésével.

  http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180423_less-nandor-nyomdokaiban

   

Pages