Hirek

 • Mindenki akadémiája Tovább...

  Dr. Molnár Ernő kollégánk meghívást kapott a Magyar Televízió Mindenki akadémiája című műsorába, ahol „A kelet-közép-európai gazdaságföldrajzi nézőpontból” címmel tartott előadást. Aki esetleg lemaradt volna a műsorról, az alábbi linkre kattintva bepótolhatja:

  https://www.mediaklikk.hu/video/mindenki-akademiaja-molnar-erno-a-kelet-...

   

 • Süli professzorra emlékeztünk Tovább...

  Március 9-én múlt egy éve annak, hogy Süli-Zakar István professzor úr örökre távozott közülünk. Erre emlékezve helyeztünk el koszorút, tisztelegve Tanár Úr sírjánál. Még mindig nem tudtuk igazán felfogni, hogy ilyen hirtelen ért véget földi pályafutása. Az elmúlt egy évben igyekeztünk betölteni azt a pótolhatatlan űrt, amit hátrahagyott. Tanszékalapítónk emlékét soha nem feledjük és amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk „továbbvinni a lángot”!

   

  Nyugodj békében Tanár Úr!

   

 • Tanszéki romakutatásunk eredményei Tovább...

  Tanszékünk oktatóinak közreműködésével jelent meg a közelmúltban egy tanulmány, amely a roma lakosság lélekszámának változását és annak területi sajátságait elemzi. A KSH Területi Statisztika című folyóiratának 2018. évi 1. számában elérhető tanulmány alapjául az a 2010-13-ban összeállított adatbázis áll, amelynek elkészítésében hallgatóink és doktoranduszaink vettek részt (Dézsi Gyula, Hegedűs Viktor, Jász Erzsébet, Lengyel István Máté, Pálóczi Gábor, Szűcs Sándor). Az ő kitartó munkájuk nélkülözhetetlen volt a sajtóban is többször felbukkanó kutatási eredményeink elkészítéséhez.

  A kutatást és eredményeit egyetemünk honlapja is összefoglalja:

  http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180227_egyedulallo-romakutatas

  A teljes tanulmány a Területi Statisztika folyóirat honlapján érhető el:

  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf

   

 • Építőkockák Városfejlesztési Pályázat 2018 Tovább...

  A Soproni Egyetem a Magyar Regionális Tudományi Társasággal közösen, az EMMI támogatásával meghirdeti az "Építőkockák Városfejlesztési Pályázat 2018" elnevezésű városfejlesztési versenyt.

  A pályázati kiírásban szereplő témakörök (melyekhez opcionálisan választható területeket sorol fel a pályázati kiírás):

  1.     Egykori ipari-katonai terület valamilyen speciális irányú fejlesztési lehetősége;

  2.     Leromlott, alulhasznosított, társadalmi, környezeti problémákkal jellemezhető nem ipari-katonai terület valamilyen speciális irányú fejlesztési lehetősége;

  3.     Lakótelep/lakópark komplex környezet-, közösség- és/vagy helyi gazdaságfejlesztési lehetőségei.

  A témákat 3-5 fős interdiszciplináris hallgatói csapatok dolgozhatják fel.

  Jelentkezés 2017. november 24. 12 óráig. A pályamunkák benyújtásának határideje 2018. március 2. A tizenöt legnívósabb pályamunkával rendelkező csapat meghívást kap a pályázat szóbeli fordulójába, amelyet előreláthatólag április végén rendeznek meg. A nyertes pályázatok komoly díjazásban részesülnek!

 • Könyvtárat neveztek el Süli professzorról Tovább...

  Prof. dr. Süli-Zakar Istvánról nevezték el a Nagyváradi Egyetemen működő Euroregionális Tanulmányok Intézetének (Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen "Jean Monnet" European Center of Excellence) kutatókönyvtárát. A Debreceni Egyetem idén márciusban elhunyt professor emeritusa társalapítója volt az intézetnek, amely kulcsfontosságú szerepet játszott a két egyetem közötti együttműködés megteremtésében. Süli-Zakar István személye túl azon, hogy valódi hidat jelentett Debrecen felé, a Nagyváradi Egyetem kutatóműhelyei között is összekötő kapcsot teremtett – ezt hangsúlyozta az intézmény két dékánja is, a megható beszédet mondó Prof. dr. Ioan Horga és Prof. dr. Alexandru Ilies. Az esemény szervezője Constantin-Vasile Țoca kiemelte, hogy Süli professzorra a jövőbe is látó tapasztalt kutatóként, de a szakmai együttműködésen túl igazi barátként tekintenek, akinek elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy Debrecen és Nagyvárad kapcsolatát ne a versengés, hanem a közös gondolkodás, együtt tervezés határozza meg, átívelve a társadalmi- és fizikai határokon.

    

Pages