Hirek

 • Területi változatosság és hálózatok Tovább...

  Tanszékünk kollégái meghívást kaptak előadás tartására a Szegedi Tudományegyetem GTK, az MTA Szegedi Területi Bizottság, a Központi Statisztikai Hivatal és a Területi Statisztika című folyóirat közös szervezésű konferenciájára, amely a "Területi változatosság és hálózatok" címen került megrendezésre 2016. szeptember 28-án, Szegeden.

   

  A program részeként Pálóczi Gábor és Pénzes János ismertette legújabb eredményeiket is a KSH-val együttműködésben készülő kutatási projekt részeként. A 2011-es népszámlálás foglalkoztatási ingázási adatainak elemzése még számos lehetőséget rejt magában, amely az egyre inkább felértékelődő hálózatkutatásokba is beleilleszkedik. A legújabb módszerek alkalmazása az ingázási körzetek (vagy más néven munkapiaci körzetek) kijelölésének új irányait jelentik - lásd. a csatolt prezentációban.

  A konferencia további előadásai letölthetőek az alábbi oldalról:

  http://www.eco.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/gtk-2016-szeptember/terulet-valtozatossag-160930?objectParentFolderId=26018

   

  A rendezvényen sor került a Területi Statisztika című folyóirat 2015. évi legnívósabb tanulmányainak díjazására is, amelynek közönségdíját Pénzes János vehette át "A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései" című tanulmányával. A tanulmány letölthető a következő link segítségével: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/03/penzes.pdf

 • Oktatóink a Magyar Regionális Tudományi Társaság vándorgyűlésén Tovább...

  Tanszékünk több oktatója is részt vett a Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlésén, amelyre 2016. szeptember 15-16-án Nagyváradon került sor. Az általuk tartott előadások diasorozatai a lentiekben olvashatók.

 • Oktatónk állami elismerése Tovább...

  Magyarország Köztársasági Elnöke augusztus 20-a alkalmából Dr. Kozma Gábor geográfus a DE TTK Földtudományi Intézete Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke vezetője részére a településföldrajz területén végzett kutatási és a Debreceni Egyetem földrajzoktatásának megújításában nagy jelentőségű munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. 

   /sites/default/files/kozmagabor_1.jpg

   

 • Konferenciaa roma népességről Tovább...

  2016. június 29.-én "Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében" címmel projektzáró konferenciát tartottak a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke és a Partiumi Kutatóintézet szervezésében. A projekt támogatója az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) volt.


  A rendezvényre a Debreceni Egyetem Professzori Klubjában került sor. A tudományos élet szereplői mellett polgármesterek, önkormányzati képviselők és roma nemzetiségi önkormányzati vezetők tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt.

  A konferenciát Pintér Ákos dékán nyiotta meg, majd a Kozma Gábor tanszékvezető moderálása melett kezdődtek a tudományos előadások. Az első panel elején a hallgatóság két érdekfeszítő, vitaindító prezentációt hallhattak Süli-Zakar István professor emeritus és Forgács István romaügyi szakértő előadásában.

  A továbbiakban a kutatás eredményeit tartalmazó kötet bemutatása volt soron, a szerkesztők (Szilágyi Ferenc - PKE, Pénzes János - DE) a projekt előzményeiről, a motivációról, módszertanról beszéltek.

  A konferencia második felében az eredmények konkrét bemutatása kapott helyet Pénzes János a területi-települési viszonyokról, Pálóczi Ágnes a foglalkoztatás- és szociálpolitikáról, Jász Erzsébet az oktatási helyzetről, Pásztor István a politikai aktivitásról és önkormányzatiságról beszélt. Szilágyi Ferenc a partiumi, Molnár József a kárpátaljai helyzetképet mutatta be. 

  A konferencia a kiértékeléssel és hozzászólásokkal, majd az ebéddel ért véget.

  Konferencia a roma népességről

 • Kiváló Ifjú Regionalista Tovább...

  http://www.mrtt.hu/kivaloregionalista.html

   

  Nemes Nagy József laudációja Pénzes János Kiváló Ifjú Regionalista Díjához

   

  A hazai regionális tudomány két legerősebb diszciplináris bázisát – sok más kihagyhatatlan tudományterület mellett – a közgazdászok és a geográfusok adják. A társaság díjával 2015-ben kitüntetett Pénzes János ez utóbbi körből jött és ért el eddigi kutatói és oktatói tevékenységében olyan eredményeket, amellyel kiérdemelte (szoros versenyben, kiváló jelöltek között) társaságunk elismerését. A díjat mindenekelőtt az említett szakmai teljesítmény, értékes publikációk sora (közte a monografikus értékű doktori disszertáció) alapozza meg, amihez szakmai nyitottság, az együttmunkálkodásra való folyamatos készség, vonzó személyes tulajdonságok, példás szerénység kapcsolódik. Fontos momentum az elismerésben a kutatói-oktatói életútnak – amiben Pénzes János mára túllépett a kezdeti „tanulóéveken” – az a jól felismerhető vonása, ahogyan a díjazott geográfiai tudásának bázisán, kiteljesedő elemzői készségeinek birtokában ellépett a regionális tudományi karakterű munkák irányába. Pénzes János ez elmúlt évtizedben figyelmet keltő eredményekre jutott a hazai társadalmi térfolyamatok több kritikus, nagy fontosságú témakörét, mindenekelőtt a kelet-magyarországi periférikus térségek és társadalmi csoportok vizsgálatát végző kutatási projekt résztvevőjeként és vezetőjeként. E témákban elért kutatási eredményei egyetemi oktatói munkájában a területfejlesztő geográfusok képzésében kamatoznak. A díjazott személyén keresztül, a kezdetek óta többközpontú intézményrendszerben alkotó hazai regionalista közösséget reprezentáló Magyar Regionális Tudományi Társaság egyben a Debreceni Egyetem kiváló professzorok által vezetett, folyamatosan megújuló, a szakma iránt mélyen elkötelezett regionalista-geográfus kollektívájának nemzetközileg is ismert elméleti tudományos, egyetemi oktatói és gyakorlati regionális térszervező munkáját is elismerően igazolja vissza.

  Őszintén gratulálok! 

Pages