Tantárgyi tematikák

A tanszék által tartott tantárgyak

 

BSC I. félév

Tantárgykód

Tantárgynév

Oktató(k) neve

Óraszám

TTGBE6504

Népesség és településföldrajz I.

Kozma Gábor

2+0

TGBE0403-Gy-07

Az általános gazdaságföldrajz alapjai

Radics Zsolt

3+2

TGBE0405

Politikai és szociálgeográfia II.

Kozma Gábor

2+0

TGBE0506

A világ természeti és társadalomföldrajza II.

Pénzes János

2+0

TGBE0634

Foglalkoztatás és szociálpolitika

Teperics Károly

2+0

TGBE0644

Turizmusmarketing

Radics Zsolt

2+0

TGBE0645

A turizmus gazdasági és társadalmi hatásai

Pásztor István Zoltán

2+0

TGBE0652

Humán erőforrás fejlesztés

Teperics Károly

2+0

TGBG0635

Helyi gazdaságfejlesztés

Molnár Ernő

1+2

TGBG0655

Területfejlesztés és turizmus

Radics Zsolt

1+2

TGBG0673

Szakdolgozat I.

egész tanszék

0+2

TGBL0665

Az informatika alkalmazása a társadalomföldrajzban

Pénzes János

0+2

TGBG0106

Topográfia

Dézsi Gyula
Lengyel István Máté
Pálóczi Gábor

0+1

TTBE0030-02 Európai Uniós ismeretek Pásztor István Zoltán 1+0

TTBE0030-01

Európai Uniós ismeretek

Teperics Károly

1+0

TTBE0030

Európai Uniós ismeretek

Kozma Gábor 1+0
TTBE0030-EN European Union studies Kozma Gábor 1+0

 

MSC I. félév

Tantárgykód

Tantárgynév

Oktató(k) neve

Óraszám

TGME0401

Új földrajzi irányzatok, és kutatási módszerek

Tímár Judit

2+0

TTGME6501

Projektmenedzsment és K+F politika

Kozma Gábor

2+0

TGME0403

Politikai földrajz és globalizáció

Süli-Zakar István

2+0

TGME0404

Regionális és területi fejlesztés

Radics Zsolt

1+0

TGME0404-GY

Regionális és területi fejlesztés

Pénzes János

0+2

TGME0411

Közigazgatási rendszerek

Pásztor István Zoltán

2+0

TGME0413

Nemzetközi regionális kapcsolatok

Szilágyiné Czimre Klára

2+0

TGMG0402

Projektmenedzsment és K+F politika gyak.

Boros Gábor

0+2

TGMG0412

Térségi turizmusfejlesztés

Radics Zsolt

1+2

TGMG0414

Határmenti térségek fejlesztése

Pásztor István Zoltán

1+2

TGMG0415

Földrajz közgazdaságtani alapjai

Kozma Gábor

1+1

TGMG0602

Földrajzi projektmunka

egész tanszék

0+4

TGMG0612

Földrajzi szakmódszertan II.

Teperics Károly

1+2

TGMG0403

Politikai földrajz és globalizáció gyak

Pásztor István Zoltán

0+2

 

 

 

 

BSC II. félév

Tantárgykód

Tantárgynév

Oktató(k) neve

Óraszám

TGBE0653

A határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata

Szilágyiné Czimre Klára

2+0

TGBG0627

A pályázatírás módszertana

Radics Zsolt

1+2

TTGBG6505

Népesség- és településföldrajz II.

Pénzes János

1+0

TTGBG6505-GY Népesség- és településföldrajz II. Gyakorlat

Apáti Norbert

Papp István

 

TGBE0636

Az infrastruktúra alapjai

Pénzes János

0+2

TGBE0639

Az ingatlangazdálkodás alapjai

Pásztor István Zoltán

2+1

TGBG0637

Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata

Kozma Gábor

1+2

TGBG0508

EU szakpolitika

Teperics Károly

0+2

TGBG0508-1

EU szakpolitika

Pásztor István Zoltán

0+2

TGBL0601

Földrajzi kutatási módszerek

Pásztor István Zoltán

0+2

BTTEM44

Integrációk a világgazdaságban

Radics Zsolt

2+0

TGMG0613

Konzultáció

Teperics Károly

0+2

TTBGBE6519

Magyarország közigazgatása

Kozma Gábor

2+0

TGBE0502

Magyarország társadalomföldrajza

Molnár Ernő

3+1

TGBE0628 A terület- és településfejlesztés alapjai Kozma Gábor 3+0

TGBG0633

Önkormányzati gazdálkodás

Kozma Gábor

0+2

TGBE0405

Politikai és szociálgeográfia I.

Süli-Zakar István

2+0

TGBE0658

Tér-természet-társadalom

Teperics Károly

2+0

TGBG0638

Területfejlesztési szakszeminárium

egész tanszék

0+4

TGME0416

 

Európa társadalomföldrajza Kozma Gábor 2+0
TGBG0674 Szakdolgozat II.    

 

MSC II. félév

Tantárgykód

Tantárgynév

Oktató(k) neve

Óraszám

TGME0409

Falu- és vidékfejlesztés

Pásztor István Zoltán

2+0

TGMG0409

Falu- és vidékfejlesztés gyakorlat

Deák Attila

0+2

TGME0611

Földrajzi szakmódszertan I.

Teperics Károly

2+1

TGME0406

Regionális politika

Süli-Zakar István

2+0

TGME0405

Tér és társadalom

Pénzes János

2+1

TGMG0407

Területi- és projekttervezés

Radics Zsolt

1+2

TGME0408

Urbanisztika - városfejlesztés

Kozma Gábor

2+0

TGMG0408

Urbanisztika - városfejlesztés  gyakorlat

Kozma Gábor

0+2

TGMG0410

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Pénzes János - Dr. Szabó Gergely 1+2
TGMG0605 Diplomamunka II.    

 

Földrajztanár II. félév

Tantárgykód

Tantárgynév

Oktató(k) neve

Óraszám

TGOE0203 Bevezetés a szociológiába Kozma Gábor  

TGOE0407

Világgazdasági integrációk

Radics Zsolt

2+0