Tanszéki romakutatásunk eredményei

Tanszékünk oktatóinak közreműködésével jelent meg a közelmúltban egy tanulmány, amely a roma lakosság lélekszámának változását és annak területi sajátságait elemzi. A KSH Területi Statisztika című folyóiratának 2018. évi 1. számában elérhető tanulmány alapjául az a 2010-13-ban összeállított adatbázis áll, amelynek elkészítésében hallgatóink és doktoranduszaink vettek részt (Dézsi Gyula, Hegedűs Viktor, Jász Erzsébet, Lengyel István Máté, Pálóczi Gábor, Szűcs Sándor). Az ő kitartó munkájuk nélkülözhetetlen volt a sajtóban is többször felbukkanó kutatási eredményeink elkészítéséhez.

A kutatást és eredményeit egyetemünk honlapja is összefoglalja:

http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180227_egyedulallo-romakutatas

A teljes tanulmány a Területi Statisztika folyóirat honlapján érhető el:

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf