Hirek

 • Süli-Zakar István nevét viseli mostantól a Földtudományi Intézet kutatószobája Tovább...

  Szeptember 6-án tanszékünk alapító professzorára emlékeztünk. Az ünnepség részeként a Földtudományi Intézet könyvtári kutatószobáját Süli-Zakar Istvánról nevezték el. A tavaly elhunyt professzorunk születésnapja alkalmából szervezett megemlékezésen bemutattuk a tiszteletére szerkesztett emlékkötet is. Az ünnepségen részt vettek a Nagyváradi Állami Egyetem kollégái is Ioan Horga dékán úr vezetésével. Tiszteletüket tették Professzor Úr határon inneni, valamint határon túli kollégái és egykori tanítványai, köztük a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vezetői is.

  További részletek elérhetőek az egyetem honlapján:

  http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180907_suli-zakar-istvanra-emlekeztek

 • Dr. Gábor Kozma’s Doctor of the Hungarian Academy of Sciences thesis Tovább...

  On Monday 25 June 2018, Dr. Gábor Kozma, Head of Department (Department of Social Geography and Regional Development Planning, University of Debrecen), defended his academic doctorate thesis. The public discussion took place in the Reading Room of the Hungarian Academy of Sciences. The title of the DSc thesis, and also of the presentation, was “Social geographical study of modern functions on post-industrial settlements”. The presented evaluations and the professional debate following the presentation concluded that an important majority of the theses represented new scientific contribution to knowledge. The professional committee, chaired by Academician Rezső Mészáros, also highly appreciated the scientific contributions and products presented by Dr. Gábor Kozma’s researches formerly concentrating on settlement marketing and the activities of local governments, and focusing mainly on the aspects of sports geography in the past decade. Considering all of that, the scientific committee supported awarding the Doctor of the Hungarian Academy of Sciences title to Dr. Gábor Kozma. The event was attended by a significant part of the representatives of social geography, including a delegation of more than 20 colleagues from the Institute of Geography (University of Debrecen).

 • Dr. Kozma Gábor akadémiai nagydoktori védése Tovább...

  Június 25-én hétfőn került sor a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében dr. Kozma Gábor tanszékvezetőnk akadémiai nagydoktori védésének nyilvános vitájára. A nagydoktori dolgozat, egyben az előadás címe „A posztindusztriális települések modern funkcióinak társadalomföldrajzi vizsgálata” volt. Az előadás után felolvasott bírálatok és a kibontakozó szakmai vita a dolgozatban megfogalmazott tézisek meghatározó részét új tudományos eredményként értékelte. A szakmai grémium Mészáros Rezső akadémikus elnökletével dr. Kozma Gábor elmúlt tíz évben végzett, elsősorban a sportföldrajzi aspektusú kutatásait és a megelőző időszak településmarketinggel, önkormányzatok tevékenységével kapcsolatos eredményeit is nagyra értékelte.  Mindezek fényében javasolták az akadémiai nagydoktori cím odaítélését. Az eseményen képviseltette magát a társadalomföldrajzi szakma jelentős része, amelyre intézetünkből több mint 20 fős delegációja is elutazott.

 • Határtalan együttműködések nyári egyetemen Tovább...

  A rendezvénynek a Nagyváradi Egyetem adott otthont, fő témája a határmentiség, a határmenti kapcsolatok bemutatása volt Kelet-Európa több országa és az Európai Unió között (Explaining the EU’s Actorness and its Role in the Eastern Neighborhood of the EU).

  A 2018. június 6-13. között lezajlott szakmai rendezvényen 6 ország (Grúzia, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Románia, Ukrajna) 12 oktatási intézményének delegáltjai vettek részt előadóként, vagy hallgatóként. A Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékét Szilágyiné Dr. Czimre Klára adjunktus, a Földtudományi Intézetet pedig négy PhD hallgató képviselte. Az egész hetes szakmai és kulturális programok, és a résztvevők sokszínűsége a lehető legalkalmasabb környezet volt a folyamatos tanulásra, a kapcsolatépítésre, valamint a jövőbeni nemzetközi együttműködések kialakítására.

  A résztvevők már a rendezvény ideje alatt számot adhattak szakmai jártasságukról. Négy különböző témájú (Eastern Europe and digital challenges; Eastern Europe and types of threats; Economic dimensions of the Eastern Partnership; Cross Boarder cooperation and Eastern Partnership) nemzetközi munkacsoportot alkotva kellett a rendezvény hetén begyűjtött és megismert adatok alapján prezentációt tartaniuk, melyet később tudományos publikáció megírása is követ majd.

  A rendezvény eredményei, a szakmai programokhoz kapcsolódó értekezések még várhatóan 2018-ban publikálásra kerülnek.

   

 • Ekéné dr. Zamárdi Ilona köszöntése Tovább...

  Az intézetben május 29-én köszöntöttük Ekéné dr. Zamárdi Ilonát 75. születésnapja alkalmából. Tanszékünk nyugalmazott docensét mindenki alapos és precíz kutatónak, szigorú, de igazságos oktatónak, kiváló pedagógusnak és mindenekelőtt közvetlen és figyelmes barátnak ismerte meg. Az eseményen egykori pályatársai, tanítványai és kollégái köszöntötték Tanárnőt. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, szeretetteljes családi és baráti kört, illetve sok tartalmas szakmai eseményt, amelyekben reméljük, hogy továbbra is számítunk rá (ahogyan eddig is számíthattunk)!

  Isten éltessen sokáig Ilike!

Oldalak