Hirek

 • Hallgatóink sikere a Partiumban Tovább...

  2018. május 4-én került megrendezésre a 21. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia, ahol a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének hallgatói is képviseltették magukat. A Társadalomtudomány 1. szekcióban Balázs Dóra „Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében” című dolgozata I., Benedek Viktória és Schlachter Gabriella a Társadalomtudomány 2. szekcióban a „Magyar és ukrán közoktatási rendszerek differenciái a csillagászati földrajz vonatkozásában” című dolgozatával II. helyezést ért el. Schlachter Gabriella pedig a Neveléstudományi szekcióban a „Mi lesz a földrajzoktatással? Csillagászati földrajzi tartalmak a közoktatásban” című dolgozatával III. helyezést érdemelte ki. A hallgatók témavezetője és felkészítő tanára dr. Teperics Károly kollégánk, valamint Revák Gyuláné (a Biológiai és Ökológiai Intézet docense) volt.

        

 • 25. alkalommal került megrendezésre az országos Less Nándor Földrajzverseny Tovább...

  Csaknem 400 általános és középiskolás diák vett részt az idei Less Nándor Földrajzversenyen. A Debreceni Egyetem fiatalon elhunyt kutatójáról elnevezett megmérettetés döntőjének ebben az évben is a Földtudományi Intézet adott otthont. A verseny megszervezésében és lebonyolításában az intézet számos hallgatója és doktorandusza vett részt Dr. Teperics Károly kollégánk vezetésével.

  http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180423_less-nandor-nyomdokaiban

   

 • Mindenki akadémiája Tovább...

  Dr. Molnár Ernő kollégánk meghívást kapott a Magyar Televízió Mindenki akadémiája című műsorába, ahol „A kelet-közép-európai gazdaságföldrajzi nézőpontból” címmel tartott előadást. Aki esetleg lemaradt volna a műsorról, az alábbi linkre kattintva bepótolhatja:

  https://www.mediaklikk.hu/video/mindenki-akademiaja-molnar-erno-a-kelet-...

   

 • Süli professzorra emlékeztünk Tovább...

  Március 9-én múlt egy éve annak, hogy Süli-Zakar István professzor úr örökre távozott közülünk. Erre emlékezve helyeztünk el koszorút, tisztelegve Tanár Úr sírjánál. Még mindig nem tudtuk igazán felfogni, hogy ilyen hirtelen ért véget földi pályafutása. Az elmúlt egy évben igyekeztünk betölteni azt a pótolhatatlan űrt, amit hátrahagyott. Tanszékalapítónk emlékét soha nem feledjük és amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk „továbbvinni a lángot”!

   

  Nyugodj békében Tanár Úr!

   

 • Tanszéki romakutatásunk eredményei Tovább...

  Tanszékünk oktatóinak közreműködésével jelent meg a közelmúltban egy tanulmány, amely a roma lakosság lélekszámának változását és annak területi sajátságait elemzi. A KSH Területi Statisztika című folyóiratának 2018. évi 1. számában elérhető tanulmány alapjául az a 2010-13-ban összeállított adatbázis áll, amelynek elkészítésében hallgatóink és doktoranduszaink vettek részt (Dézsi Gyula, Hegedűs Viktor, Jász Erzsébet, Lengyel István Máté, Pálóczi Gábor, Szűcs Sándor). Az ő kitartó munkájuk nélkülözhetetlen volt a sajtóban is többször felbukkanó kutatási eredményeink elkészítéséhez.

  A kutatást és eredményeit egyetemünk honlapja is összefoglalja:

  http://hirek.unideb.hu/hu/hir/20180227_egyedulallo-romakutatas

  A teljes tanulmány a Területi Statisztika folyóirat honlapján érhető el:

  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf

   

Oldalak