Hirek

 • Tanszékünk részvétele a XXXIII. OTDK FiFöMa szekciójában Tovább...

   

  2017. április 10-13. között rendezte meg a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara a XXXIII. OTDK FiFöMa szekcióját, melynek Földtudományok és Társadalomföldrajz alszekcióiban 14 volt és jelenlegi hallgatónk képviselte a Földtudományi Intézetet. A Földtudományok alszekció 14 tagozatában 108, a Társadalomföldrajz alszekció 6 tagozatában 43 pályamunkával indultak a felsőoktatási intézmények hallgatói és középiskolás diákok. Tanszékünk vezetője, Dr. habil Kozma Gábor a Társadalomföldrajzi alszekció felelőseként koordinálta az alszekció tagozatait. Köszönet illet minden oktató és doktorandusz kollégát, akik a zsűrizésben, szervezésben és lebonyolításban részt vettek.

  Tanszékünk oktatóinak témavezetésével négy hallgatónk mutatta be színvonalas és kiemelkedő kutatásainak eredményeit korábban készített dolgozatával és előadásával. A két érintett tagozatban igen nehéz munkája volt a zsűrinek, mivel nagyon szoros mezőnyben kellett felállítaniuk a rangsort.

  A Gazdaságföldrajz tagozatban szerepelt:

  ·         Kalmár Enikő Mária: A kreatív gazdaság elemeinek megjelenése a magyar iparban a cipőgyártás példáján (témavezető: Molnár Ernő);

  ·         Szaniszló Zsófia: Autóipari beszállítók vizsgálata Kelet-Magyarországon (témavezető: Molnár Ernő);

  ·         Deák Attila: A lakossági energiafelhasználás területi egyenlőtlenségeinek alakulása Északkelet-Magyarországon (témavezető: Pénzes János – Túri Zoltán).

  A Terület- és településfejlesztés földrajza tagozatban kapott helyet:

  ·         Kiss Barbara: A közösségi közlekedés elérhetőség-összehasonlító vizsgálata Miskolc példáján (témavezető: Pénzes János – Túri Zoltán).

  Tagozatában Kiss Barbara I. helyezést ért el, Deák Attila pedig kiemelt különdíjat kapott.

  Minden leadott dolgozat és elhangzott előadás mögött komoly munka állt, amely a helyezéstől függetlenül is kiemelt dicséretet érdemel, hiszen az OTDK szereplés hatalmas plusz erőfeszítést követel meg az indulóktól. Az itt szerzett tapasztalatok, szakmai impulzusok és kapcsolatok, előadói készségek mindenképpen értékes hozadékai az OTDK-nak a puszta versengésen túl. Nem utolsó sorban a képviselt kutatási témák fontos nyomjelzői az Intézetben, valamint a tanszékeken zajló műhelymunkának, kutatási profiloknak és természetesen a hallgatói képességeknek, teljesítményeknek egyaránt.

  Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez, illetve további nagyszerű szakmai előmenetelt és sikereket kívánunk minden résztvevőnek!

 • Terepgyakorlat 2017 Tovább...

  Észak-magyarországi terepgyakorlat témái és ajánlott irodalmak.

 • Gyászjelentés Tovább...

 • In memoriam Süli-Zakar István Tovább...

  Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy tanszékünk alapítója, egykori vezetője Prof. dr. Süli-Zakar István professor emeritus pótolhatatlan űrt hagyva hátra, március 9-én tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk.

   

  Emlékét soha nem feledjük!

   

  Nyugodj békében Tanár Úr!

   

 • Területi változatosság és hálózatok Tovább...

  Tanszékünk kollégái meghívást kaptak előadás tartására a Szegedi Tudományegyetem GTK, az MTA Szegedi Területi Bizottság, a Központi Statisztikai Hivatal és a Területi Statisztika című folyóirat közös szervezésű konferenciájára, amely a "Területi változatosság és hálózatok" címen került megrendezésre 2016. szeptember 28-án, Szegeden.

   

  A program részeként Pálóczi Gábor és Pénzes János ismertette legújabb eredményeiket is a KSH-val együttműködésben készülő kutatási projekt részeként. A 2011-es népszámlálás foglalkoztatási ingázási adatainak elemzése még számos lehetőséget rejt magában, amely az egyre inkább felértékelődő hálózatkutatásokba is beleilleszkedik. A legújabb módszerek alkalmazása az ingázási körzetek (vagy más néven munkapiaci körzetek) kijelölésének új irányait jelentik - lásd. a csatolt prezentációban.

  A konferencia további előadásai letölthetőek az alábbi oldalról:

  http://www.eco.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/gtk-2016-szeptember/terulet-valtozatossag-160930?objectParentFolderId=26018

   

  A rendezvényen sor került a Területi Statisztika című folyóirat 2015. évi legnívósabb tanulmányainak díjazására is, amelynek közönségdíját Pénzes János vehette át "A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései" című tanulmányával. A tanulmány letölthető a következő link segítségével: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/03/penzes.pdf

Oldalak