Hirek

 • Kiváló Ifjú Regionalista Tovább...

  http://www.mrtt.hu/kivaloregionalista.html

   

  Nemes Nagy József laudációja Pénzes János Kiváló Ifjú Regionalista Díjához

   

  A hazai regionális tudomány két legerősebb diszciplináris bázisát – sok más kihagyhatatlan tudományterület mellett – a közgazdászok és a geográfusok adják. A társaság díjával 2015-ben kitüntetett Pénzes János ez utóbbi körből jött és ért el eddigi kutatói és oktatói tevékenységében olyan eredményeket, amellyel kiérdemelte (szoros versenyben, kiváló jelöltek között) társaságunk elismerését. A díjat mindenekelőtt az említett szakmai teljesítmény, értékes publikációk sora (közte a monografikus értékű doktori disszertáció) alapozza meg, amihez szakmai nyitottság, az együttmunkálkodásra való folyamatos készség, vonzó személyes tulajdonságok, példás szerénység kapcsolódik. Fontos momentum az elismerésben a kutatói-oktatói életútnak – amiben Pénzes János mára túllépett a kezdeti „tanulóéveken” – az a jól felismerhető vonása, ahogyan a díjazott geográfiai tudásának bázisán, kiteljesedő elemzői készségeinek birtokában ellépett a regionális tudományi karakterű munkák irányába. Pénzes János ez elmúlt évtizedben figyelmet keltő eredményekre jutott a hazai társadalmi térfolyamatok több kritikus, nagy fontosságú témakörét, mindenekelőtt a kelet-magyarországi periférikus térségek és társadalmi csoportok vizsgálatát végző kutatási projekt résztvevőjeként és vezetőjeként. E témákban elért kutatási eredményei egyetemi oktatói munkájában a területfejlesztő geográfusok képzésében kamatoznak. A díjazott személyén keresztül, a kezdetek óta többközpontú intézményrendszerben alkotó hazai regionalista közösséget reprezentáló Magyar Regionális Tudományi Társaság egyben a Debreceni Egyetem kiváló professzorok által vezetett, folyamatosan megújuló, a szakma iránt mélyen elkötelezett regionalista-geográfus kollektívájának nemzetközileg is ismert elméleti tudományos, egyetemi oktatói és gyakorlati regionális térszervező munkáját is elismerően igazolja vissza.

  Őszintén gratulálok! 

 • Középpontban a területfejlesztés Tovább...

  Középpontban a területfejlesztés

   

   

  A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 25. évfordulója és az alapító, Süli-Zakar István professzor 70. születésnapja alkalmából tartottak konferenciát.

   

  - Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék a Természettudományi és Technológiai Kar egyik legjobban fejlődő és fejleszthető tanszéke. A kar életében meghatározó szerepet játszanak az olyan emblematikus tanárok, mint Süli-Zakar István professzor, aki eddig 34 doktorandusz munkáját segítette pályafutása során – hangsúlyozta Pintér Ákos dékán „A társadalomföldrajz a terület- és településfejlesztés szolgálatában” című konferencia megnyitóján csütörtökön a Debreceni Egyetemen.

   Kozma Gábor, a Földtudományi Intézet igazgatója, a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék vezetője köszöntőjében kiemelte: a konferencia fontos célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a területfejlesztésben dolgozó szakembereket, a politikusokat, valamint a tudományág kutatóit.

  Barcsa Lajos alpolgármester Debrecen településfejlesztési sikerei című előadásában rámutatott, hogy a 2000-es évek eleje óta egy nagyon tudatos területfejlesztés zajlik a városban, melyben a Debreceni Egyetemen folyó kutatásokra is támaszkodtak. Barcsa Lajos kifejtette: az egyik legmeghatározóbb elem a Piac utca gyalogos övezetté alakítása volt, amelyet további belvárosi területek – többek között a Csapó utca és a Halköz tér – átalakítása követett.

   Az alpolgármester szerint a fejlesztések tudatosságát mutatja, hogy a tervezők a főutcáról kiszorult autósokra is gondoltak, s a nyugati kiskörút építésével új teret kapott a közlekedés, a következő lépés pedig az intermodális közösségi közlekedési központ kialakítása lesz.

   Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke A területfejlesztés eredményei Hajdú-Bihar megyében című előadásában kifejtette: az elmúlt években jelentősen átalakult a területfejlesztés finanszírozása, a hazai támogatásokat felváltották az európai uniós források, melyek a különböző operatív programokon keresztül elérhetőek.

   Az elnök felidézte, hogy az elmúlt időszakban a gazdaságfejlesztés, a turizmus és a közlekedésfejlesztés volt a három legmeghatározóbb terület a megyei beruházásoknak, s ezek a 2014-2020-as időszakban is fontos szerepet fognak játszani, a fejlesztések a tervezésénél a jövőben is számítanak a szakterület kutatóinak véleményére.

  A konferencián többek között szó volt még az Alföld fejlesztési dilemmáiról, a társadalomföldrajz szerepéről a kreatív városok fejlesztésében, a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék elmúlt 25 évéről, valamint a Smart City koncepciójáról és megvalósítási lehetőségeiről is.

 • Tanszékünk részvétele az EUGEO-2015 nemzetközi konferencián Tovább...
 • Doktoranduszok Isztambulban Tovább...
 • Kedvezményezett térségek és települések Tovább...

  Áttekintés a hazai területfejlesztés kedvezményezett térségeiről és településeiről.

Oldalak