Dr. Timár Judit

egyetemi docens 

 

Születési hely, idő:
Gyoma, 1955

Végzettség, minősítés: 
1995 MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa
1980 József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — egyetemi doktor
1978 József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — matematika-földrajz szakos középiskolai tanár

Munkahelyek:
2013— DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi docens
2000— MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs
1995—2000 MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos osztályvezető
1984—1995 MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1982—1984  MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1978—1982  Általános iskola, Pilisvörösvár — tanár

Tudományos, közéleti tevékenység:
2005—2008 MTA Műszaki Tudományok Osztálya Településtudományi Bizottság, tag
2004—2005 FVM Nemzeti Vidékfejlesztési terv Monitoring Bizottsága, tag
2003—          Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2002—          International Group of Critical Geographers, vezetőségi tag
1999—2001 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által működtetett Terület- és Településrendezési Tervtanács, tag
1999—          MTA X. Osztálya Földrajzi. (Társadalomföldrajzi) Bizottság, tag
1997—2004 International Geographical Union, Gender and Geography Committee, vezetőségi tag
1997—2002 Soros Alapítvány Research Support Scheme (Prága), nemzetközi szakértői bizottság, tag
1995—          Magyar Földrajzi Társaság Kőrösvidéki Osztály, elnök
1995—          Magyar Földrajzi Társaság Országos Választmány, tag
1993—          Magyar Szociológiai Társaság, tag
1986—1990 TIT Békéscsaba Városi Szervezete, elnökségi tag
1985—1990 TIT Békés Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztálya, elnökségi tag

Kutatási terület
Szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet, a város-vidék peremzóna átalakulása Tanya-város, falu-város kapcsolatok átalakulásának társadalom-földrajzi jellemzői
A társadalomföldrajz gondolatrendszerei, kritikai földrajz
A társadalmi nemek földrajza

Tanulmányutak
2009 tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2004 tanulmányút (NIRSA vendégkutatói ösztöndíj) — Írország
2000 tanulmányút (Fulbright lecturship) — Egyesült Államok
1990—1991 tanulmányút (a Soros Alapítvány ösztöndíja) — Egyesült Államok
1989 tanulmányút — Hollandia
1988 tanulmányút — India

Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)