EU Szakpolitika GBG0508-01

EU Szakpolitika

/Szeminárium/

TGBG0508-01

Csütörtök: 15-17 (M105)

1. hét: Az Európai integráció története I.

2. hét: Az Európai integráció története II.

3. hét: Az Európai Unió intézményrendszere I.

4. hét: Az Európai Unió intézményrendszere II.

5. hét: Közös agrárpolitika I.

6. hét: Közös agrárpolitika II.

7. hét: Az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikája

8. hét: Szociális politika

9. hét: Monetáris és pénzügyi politika

10. hét: Az EU regionális politikája

11. hét: Közlekedési politika

12. hét: Szakképzési politika

13. hét: Fogyasztóvédelmi politika

14. hét: A szeminárium zárása: gyakorlati zh-k megírása

 

Ajánlott szakirodalmak:

Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG ORAC Lap és könyvkiadó,

hetedik, átdolgozott kiadás, Bp., 658. p.

Karoliny Eszter (et al.) (2012): Az Európai Unió joga. Dialóg Campus, Pécs. 311. p.

Kende Tamás – Szűcs Tamás (2009): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. CompLex Kiadó, Bp. 1040. p.

Kengyel Ákos /szerk./ (2010): Az Európai Unió közös politikái. Akadémia Kiadó, Bp. 555. p. 

Várnay Ernő: Az Európai Unió joga. CompLex Kiadó, Bp. 1126. p.

 

 

Debrecen, 2014. február 19.

 

                                                                                                            Dr. Pásztor István Zoltán

                                                                                                               egyetemi tanársegéd