Politikai földrajz és globalizáció

 

Politikai földrajz és globalizáció
Geopolitika és globalizáció

(TGME0403-01, előadás 2+0+0)

 

2014/2015-es tanév 1. félév

kedd 14.00-16.00 – FM épület M105. terem

 

A tantárgy oktatója:

Prof. Dr. Süli-Zakar István, DSc, professzor emeritus,

DE-TEK TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

 

A stúdium célja, rövid ismertetése:

Egy földrajztanártól és egy geográfustól elvárható az, hogy a közelmúlt és napjaink világpolitikai eseményeit megértse és munkájának megfelelően másokkal megértesse. Ezért a stúdium alapvető célja az, hogy áttekintsük korunk legfontosabb világpolitikai eseményeit, azok kiváltó okait, és az események földrajzi, történelmi, gazdasági, vallási, kulturális és civilizációs okait. A stúdium egyik fő feladata, hogy megismertesse a legfontosabb politikai földrajzi, geopolitikai és a globalizációra vonatkozó elméleteket, azokat ütköztesse, és elsősorban a magyar nemzet szempontjai szerint értékelje. A szakmai ismereteken túl a stúdium egyik fő feladata, hogy a hallgatók a megbeszélt tematikának megfelelően önállóan felkészüljenek kiselőadások tartására, jól megszerkesztett power pointos előadást készítsenek és adjanak elő társaiknak, az elhangzott előadást a hallgatók opponálják és mindannyiunk számára hasznos szakmai vita kerekedjen. Olyan életszerű helyzetet hozzunk létre a tanóra keretében - az életre való felkészülés jegyében -, amelyben a végzés után, munkájuk során gyakran részt kell venniük. A tantárgy tehát eligazító jellegű, szélesíti a hallgatók világpolitikai ismereteit és világlátását.