Kiváló Ifjú Regionalista

http://www.mrtt.hu/kivaloregionalista.html

 

Nemes Nagy József laudációja Pénzes János Kiváló Ifjú Regionalista Díjához

 

A hazai regionális tudomány két legerősebb diszciplináris bázisát – sok más kihagyhatatlan tudományterület mellett – a közgazdászok és a geográfusok adják. A társaság díjával 2015-ben kitüntetett Pénzes János ez utóbbi körből jött és ért el eddigi kutatói és oktatói tevékenységében olyan eredményeket, amellyel kiérdemelte (szoros versenyben, kiváló jelöltek között) társaságunk elismerését. A díjat mindenekelőtt az említett szakmai teljesítmény, értékes publikációk sora (közte a monografikus értékű doktori disszertáció) alapozza meg, amihez szakmai nyitottság, az együttmunkálkodásra való folyamatos készség, vonzó személyes tulajdonságok, példás szerénység kapcsolódik. Fontos momentum az elismerésben a kutatói-oktatói életútnak – amiben Pénzes János mára túllépett a kezdeti „tanulóéveken” – az a jól felismerhető vonása, ahogyan a díjazott geográfiai tudásának bázisán, kiteljesedő elemzői készségeinek birtokában ellépett a regionális tudományi karakterű munkák irányába. Pénzes János ez elmúlt évtizedben figyelmet keltő eredményekre jutott a hazai társadalmi térfolyamatok több kritikus, nagy fontosságú témakörét, mindenekelőtt a kelet-magyarországi periférikus térségek és társadalmi csoportok vizsgálatát végző kutatási projekt résztvevőjeként és vezetőjeként. E témákban elért kutatási eredményei egyetemi oktatói munkájában a területfejlesztő geográfusok képzésében kamatoznak. A díjazott személyén keresztül, a kezdetek óta többközpontú intézményrendszerben alkotó hazai regionalista közösséget reprezentáló Magyar Regionális Tudományi Társaság egyben a Debreceni Egyetem kiváló professzorok által vezetett, folyamatosan megújuló, a szakma iránt mélyen elkötelezett regionalista-geográfus kollektívájának nemzetközileg is ismert elméleti tudományos, egyetemi oktatói és gyakorlati regionális térszervező munkáját is elismerően igazolja vissza.

Őszintén gratulálok!