Földrajzi kutatási módszerek

Földrajzi kutatási módszerek

TGBL0601-01

 

1., A félév időbeosztása:

 

Február 17-18.

Bevezetés, a követelmények megbeszélése

Február 24-25.

Ábrák, diagramok, tematikus térképek értelmezése

Március 2-3.

Társadalomföldrajzi adatgyűjtés forrásai

Március 9-10.

A kutatás menete és a tudományos írásművek követelményei

Március 16-17.

Kérdőíves vizsgálatok, kérdőívszerkesztés

Március 23-24.

Az interjúk típusai, az interjú készítés menete

Március 30-31.

SZAKMAI NAPOK

Április 6-7.

Etikai és jogi kérdések a kutatómunkával kapcsolatban

Április 13-14.

Kvalitatív adatelemzés, az összefüggések feltárása

Április 20-21.

Kvantitatív adatok elemzése: leíró statisztika

Április 27-28.

SZAKHÉT

Május 4-5.

A szakirodalmi hivatkozások szabályai, bibliográfia

Május 11-12.

A kutatás lezárása és utóélete

Május 18-19.

Zárthelyi dolgozat

 

Követelmények – Földrajzi Kutatási módszerek c. tárgy beadandó dolgozatához

Egy előzetesen kiválasztott törpefalu adatainak elemzése

•             A népesség számának alakulása (1949-2015)

•             A népesség megoszlása korcsoport és nemek szerint (korfa)

•             A népesség nemzetiségi és anyanyelvi megoszlása

•             Népesség vallás és felekezet szerint

•             A népesség megoszlása iskolai végzettség szerint

•             A háztartások és a családok főbb adatai

•             A nyilvántartott álláskeresők száma

•             Választási eredmények, részvétel elemzése

·                Öregedési index számítása (1990, 2001, 2011) és a változások értékelése

·                Teljes eltartottsági ráta kiszámítása (1990, 2001, 2011) és az adatok véleményezése

(Ábrák, diagramok, táblázatok, számítások készítése – rövid elemzéssel /6-8 oldal/)

A dolgozat elkészítéséhez: a KSH Népszámlálási adatait, a TeIR adatbázisát, az nfsz.hu vonatkozó információit és a valasztas.hu eredményeit kell felhasználni.

Az elkészítési határidő: 2017. május 1.

Beküldés: pasztor.istvan.zoltan@gmail.com vagy a pasztor.istvan@science.unideb.hu címekre.

-          A gyakorlati órákon való hiányzások! száma max. 2! alkalom

 

3., Kötelező szakirodalom:

Earl Babbie (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest.

Héra Gábor-Ligeti György (2014): Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott irodalom: Eco, Umberto (2012): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest.

 

Debrecen, 2016. február 12.

                                                                                                          Dr. Pásztor István Zoltán

Letöltés: