Molnár Ernő, PhD

egyetemi adjunktus
 
 
Születési hely, idő:
Mezőtúr, 1978.
 
Tanulmányok:
2004-2006. DE TTK, geográfus-német szakfordító
2002-2005. DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas
2001. ERASMUS ösztöndíj Philips Universität, Marburg (Németország)
1997-2002. DE TTK, terület- és településfejlesztő szakgeográfus
1993-1997. Varga Katalin Gimnázium, Szolnok – érettségi
 
Tudományos fokozat:
2008. PhD-fokozat
 
Munkahelyek:
2009- DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
2005-2009. DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi tanársegéd
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·        Magyar Földrajzi Társaság tagság
·        MTA Köztestületi tag;
·        az MTA DAB Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottság tagja;
·        Institute for Euroregional Studies "Jean Monnet" European Centre of Excellence szerkesztőbizottsági tagja
 
Kutatási terület:
·        gazdaságföldrajz (iparföldrajz)
·        településmarketing
·        határ menti kapcsolatok
 
Nyelvismeret:
·        orosz – felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
·        német – felsőfokú „B” típusú és középfokú „A” típusú állami nyelvvizsga
·        angol – szövegértés
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: MS Office, ArcView, SPSS
·        gépjárművezetői engedély („B” kategória)
 
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
Radics, Zs. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2011: The spatial aspects of the resource-allocation of the Regional Operational Programmes’ development resources – In: New results of cross-border co-operation (ed. Kozma, G.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 119-126.
 
Molnár, E. - Pénzes, J. - Radics, Zs. 2011: The spatial aspects of the allocation of European development resources in Hungary between 2004 and 2010. „What Future For Cohesion Policy? An Academic and Policy Debate” nemzetközi tudományos konferencia, Regional Studies Association, European Commission, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy in Slovenia, Szlovénia, Bled. Letölthető: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Molnar.pdf
 
Molnár E. 2010: A terület- és településfejlesztés intézményrendszere. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai II. (szerk. Süli-Zakar I.). Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs. pp. 327-353.
 
Molnár E. 2010: Közép- és Délkelet-Európa határán: gazdasági modernizáció és szerkezetváltás Romániában. – In: Kompországok – ahol a part szakad… Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008) (szerk. Demeter G. – Radics Zs.). Didakt Kiadó, Debrecen. pp. 370-411.
 
Molnár E. 2010: Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. – Földrajzi Közlemények, 4. pp. 479-481.
 
Molnár E. 2010: Románia rendszerváltás utáni ipari szerkezetváltásának globális és regionális aspektusai. – Közép-Európai Közlemények, 3. pp. 123-131.
 
Radics, Zs. - Juhász, R. - Molnár E. 2010: Perspectives of small settlements along the Hungarian-Slovakian border: Hídvégardó and her neighbours. – In: Cross-Border Partnership with Special Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border (eds. Horga, I. – Süli-Zakar I.). IERS, Oradea – Debrecen. pp. 144-151
 
Molnár E. 2009: Egy húzóágazat viszontagságai: helyzetkép Magyarország autóiparáról. – In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés (szerk. Pajtókné Tari I. – Tóth A.). Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger. pp. 224-232.
 
Molnár E. 2009: A világ autóiparának változó földrajza. – Földrajzi Közlemények, 2. pp. 105-120.
 
Molnár E. 2009: Az alföldi ipar bekapcsolódása a globális hálózatokba (esettanulmány a mezőtúri VART-Speciál Kft. tevékenységéről). – In: Helyünk a világban – alföldi válaszok a globalizáció folyamataira (szerk. Belanka Cs. – Duray B.). MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba. pp. 188-193.
 
Molnár E. 2009: Egy könyv apropóján… bepillantás a lakóparkok világába. – Debreceni Disputa, 3. pp. 30-34.
 
Tagai, G. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2009: Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary. – In: Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy (eds. Horga, I. – Silasi, G. – Süli-Zakar, I. – Sagan, S.). University of Oradea, Oradea. pp. 177-188.
 
Molnár E. 2008: Az ipar területi folyamatai Magyarországon a rendszerváltás után. – In: Geographia generalis et specialis. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára (szerk. Szabó J. és Demeter G.). Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 355-360.
 
Molnár E. 2008: Kelet-Közép-Európa autóipara az ezredfordulón. – In: IV. Magyar Földrajzi Konferencia (szerk. Szabó V., Orosz Z., Nagy R., és Fazekas I.). REXPO Kft, Debrecen. pp. 402-408.
 
Tagai, G. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2008: Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary. – Eurolimes, 6. pp. 150-159.
 
Molnár, E. - Pénzes, J. 2008: The development of settlements in the Hungarian side of Oradea’s potential sphere of influence. – In: Neighbours and Partners: On the two sides of the border (szerk. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 211-218.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2008: Az észak-alföldi városok fejlettségi viszonyai az ezredfordulón. – In: Nagyközségek és kisvárosok a térben (szerk. Csapó T. és Kocsis Zs.). Savaria University Press, Szombathely. pp. 243-254.
 
Pénzes, J. - Tagai, G. - Molnár, E. 2008: Effects of unifying economic space on the border areas of Hungary. – In: Dimensions and trends in Hungarian geography. Dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008 (eds. Kertész, Á. and Kovács, Z.). Hungarian Academy of Sciences Geographical Research Institute, Budapest. pp. 223-238.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2008: A migráció szerepe Magyarország II. világháború utáni népesedésében. – Debreceni Disputa, 1. pp. 47-54.
 
Pénzes J. - Molnár E. 2007: Határ menti települések gazdasági potenciálja Bihor és Hajdú-Bihar megyében. – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 99-106.
 
Pénzes, J. - Molnár, E. 2007: Analysis of economic potential in Bihor and Hajdú-Bihar counties. – Eurolimes, 4. pp. 25-36.
 
Molnár E. 2007: A „Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen – Nagyvárad határon átívelő agglomerációja (2020)” kutatási projekt rendezvényei 2006 decemberében. – Debreceni Szemle, 2. pp. 283-284.
 
Molnár E. 2007: Az észak-alföldi közép- és kisvárosok feldolgozóiparának főbb ágazati és területi sajátosságai. – In: „Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” (szerk. Gulyás L.), Eötvös József Főiskola, Baja – Juhász Nyomda, Szeged. pp. 577-581.
 
Molnár E. 2007: Az Észak-alföldi régió ipara a rendszerváltás után. – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 429-435.
 
Molnár E. 2006: The role of industry in the economy of small-medium sized towns of the North Great Plain Region. – In: Rural areas in the modern development conditions (eds. Zikov, M. et. al.), Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Institute for Geography, Skopje. pp. 609-621.
 
Molnár E. 2006: Az ipar szerepe néhány észak-alföldi város gazdaságában. – In: III. Magyar Földrajzi Konferencia, absztrakt kötet (szerk. Kertész Á. - Dövényi Z. - Kocsis K.), MTA-FKI, Budapest. p. 158. (teljes cikk az MTA-n rendezett konferencia CD-jén)
 
Molnár, E. 2006: Wirtschaftliche Differenzen der Mittel- und Kleinstädte in der Region der Nördlichen Tiefebene. – In: Analele Universitatii din Oradea, Seria Geografie (eds. Mahara, G. et. al.), Editura Universitatii din Oradea. pp. 79-86.
 
Molnár E. 2006: The territorial differences of the relative concentration of the processing industry in the middle-sized and small towns in the North Great Plain Region. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian cross-border space – from national to European perspective (eds. Süli-Zakar, I. - Horga, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 345-353.
 
Molnár E. 2005: Urbánus szempontok az Európai Unió regionális politikájában. – In: Az Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián (szerk. Nagy E. - Nagy G.), Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba. pp. 340-344.
 
Molnár E. 2005: Az export szektor területi különbségei az észak-alföldi közép- és kisvárosok gazdaságában. – In: Tavaszi Szél 2005 Konferenciakiadvány (sz.n.). Doktoranduszok Országos Szövetsége. pp. 284-287.
 
Molnár E. 2005: Az észak-alföldi városállomány differenciálódása a gazdaság abszolút mérete alapján. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 179-184.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2005: Kis- és középvárosi foglalkoztatási centrumok az Észak-alföldi Régióban. – In: Kisközségtől az Eurorégióig. Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 159-175.
 
Komádi M. - Molnár E. - Pénzes J. 2005: Debrecen súlya az Észak-alföldi Régióban és a helyi fejlesztési politika prioritásai. – In: Várostérségek – versenyképesség. Társadalmi kohézió Magyarországon és az európai integráció (CD az MTA-n azonos címmel megrendezett tudományos konferencia előadásainak anyagából)
 
Molnár E. 2004: The conditions of the pottery industry development in Mezőtúr. – In: Cross-border Co-operations, Schengen Challenges (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 238-242.
 
Molnár E. - Hőrcsik L. 2004: Városok a virtuális térben: az Internet adta kommunikációs lehetőségek felhasználása a helyi gazdaságfejlesztésben. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 279-283.
 
Molnár E. 2003: Kapuvárosok a globális városversenyben. – In: Határok és határmentiség (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 63-69.
 
Molnár E. 2003: Kapufunkciók megjelenése Ausztria és Magyarország gazdaságában. – In: Társadalomföldrajz – Területfejlesztés I. (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 187-201.
 
Molnár, E. 2002: The Road Transport in our Border Regions. – In: Borders and Cross-border Co-operations in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 219-224.
 
Molnár E. 2002: Kistérségi gazdaságfejlesztés a Hortobágy-Berettyó vidékén. – Északkelet-Magyarország, 3-4. pp. 74-76.
 
Molnár E. 2001: Önkormányzati marketing vizsgálata Mezőtúron a rendszerváltás után. – In: XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (szerk. Janszky J. - Hebling J.), Pécsi Tudományegyetem, Pécs. p. 210.
Molnár E. - Pénzes J. - Radics Zs.: Az 1971-es OTK kiemelt alsófokú központjainak fejlődési pályája az elmúlt négy évtizedben. – Megjelenés alatt.
 
Molnár E.: Industrial restructuring in the North Great Plain region (Hungary). – Megjelenés alatt.
 
Molnár E.: Ucsrezsgyenyija regionalnoj polityiki v Vengrii. – Megjelenés alatt.
 
Radics Zs. - Pénzes J. - Molnár E.: Európai fejlesztési források felhasználásának területi szempontú vizsgálata az Észak-alföldi régióban. – Megjelenés alatt.
 
Molnár E.: Egy kisvárosi iparvállalat a globalizáció korában. – Megjelenés alatt.