Tanszékünk részvétele a XXXIII. OTDK FiFöMa szekciójában

 

2017. április 10-13. között rendezte meg a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara a XXXIII. OTDK FiFöMa szekcióját, melynek Földtudományok és Társadalomföldrajz alszekcióiban 14 volt és jelenlegi hallgatónk képviselte a Földtudományi Intézetet. A Földtudományok alszekció 14 tagozatában 108, a Társadalomföldrajz alszekció 6 tagozatában 43 pályamunkával indultak a felsőoktatási intézmények hallgatói és középiskolás diákok. Tanszékünk vezetője, Dr. habil Kozma Gábor a Társadalomföldrajzi alszekció felelőseként koordinálta az alszekció tagozatait. Köszönet illet minden oktató és doktorandusz kollégát, akik a zsűrizésben, szervezésben és lebonyolításban részt vettek.

Tanszékünk oktatóinak témavezetésével négy hallgatónk mutatta be színvonalas és kiemelkedő kutatásainak eredményeit korábban készített dolgozatával és előadásával. A két érintett tagozatban igen nehéz munkája volt a zsűrinek, mivel nagyon szoros mezőnyben kellett felállítaniuk a rangsort.

A Gazdaságföldrajz tagozatban szerepelt:

·         Kalmár Enikő Mária: A kreatív gazdaság elemeinek megjelenése a magyar iparban a cipőgyártás példáján (témavezető: Molnár Ernő);

·         Szaniszló Zsófia: Autóipari beszállítók vizsgálata Kelet-Magyarországon (témavezető: Molnár Ernő);

·         Deák Attila: A lakossági energiafelhasználás területi egyenlőtlenségeinek alakulása Északkelet-Magyarországon (témavezető: Pénzes János – Túri Zoltán).

A Terület- és településfejlesztés földrajza tagozatban kapott helyet:

·         Kiss Barbara: A közösségi közlekedés elérhetőség-összehasonlító vizsgálata Miskolc példáján (témavezető: Pénzes János – Túri Zoltán).

Tagozatában Kiss Barbara I. helyezést ért el, Deák Attila pedig kiemelt különdíjat kapott.

Minden leadott dolgozat és elhangzott előadás mögött komoly munka állt, amely a helyezéstől függetlenül is kiemelt dicséretet érdemel, hiszen az OTDK szereplés hatalmas plusz erőfeszítést követel meg az indulóktól. Az itt szerzett tapasztalatok, szakmai impulzusok és kapcsolatok, előadói készségek mindenképpen értékes hozadékai az OTDK-nak a puszta versengésen túl. Nem utolsó sorban a képviselt kutatási témák fontos nyomjelzői az Intézetben, valamint a tanszékeken zajló műhelymunkának, kutatási profiloknak és természetesen a hallgatói képességeknek, teljesítményeknek egyaránt.

Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez, illetve további nagyszerű szakmai előmenetelt és sikereket kívánunk minden résztvevőnek!