Hallgatóink sikere a Partiumban

2018. május 4-én került megrendezésre a 21. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia, ahol a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetének hallgatói is képviseltették magukat. A Társadalomtudomány 1. szekcióban Balázs Dóra „Mi teszi a tudóst tudóssá? Pályavizsgálat a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében” című dolgozata I., Benedek Viktória és Schlachter Gabriella a Társadalomtudomány 2. szekcióban a „Magyar és ukrán közoktatási rendszerek differenciái a csillagászati földrajz vonatkozásában” című dolgozatával II. helyezést ért el. Schlachter Gabriella pedig a Neveléstudományi szekcióban a „Mi lesz a földrajzoktatással? Csillagászati földrajzi tartalmak a közoktatásban” című dolgozatával III. helyezést érdemelte ki. A hallgatók témavezetője és felkészítő tanára dr. Teperics Károly kollégánk, valamint Revák Gyuláné (a Biológiai és Ökológiai Intézet docense) volt.