Határtalan együttműködések nyári egyetemen

A rendezvénynek a Nagyváradi Egyetem adott otthont, fő témája a határmentiség, a határmenti kapcsolatok bemutatása volt Kelet-Európa több országa és az Európai Unió között (Explaining the EU’s Actorness and its Role in the Eastern Neighborhood of the EU).

A 2018. június 6-13. között lezajlott szakmai rendezvényen 6 ország (Grúzia, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Románia, Ukrajna) 12 oktatási intézményének delegáltjai vettek részt előadóként, vagy hallgatóként. A Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékét Szilágyiné Dr. Czimre Klára adjunktus, a Földtudományi Intézetet pedig négy PhD hallgató képviselte. Az egész hetes szakmai és kulturális programok, és a résztvevők sokszínűsége a lehető legalkalmasabb környezet volt a folyamatos tanulásra, a kapcsolatépítésre, valamint a jövőbeni nemzetközi együttműködések kialakítására.

A résztvevők már a rendezvény ideje alatt számot adhattak szakmai jártasságukról. Négy különböző témájú (Eastern Europe and digital challenges; Eastern Europe and types of threats; Economic dimensions of the Eastern Partnership; Cross Boarder cooperation and Eastern Partnership) nemzetközi munkacsoportot alkotva kellett a rendezvény hetén begyűjtött és megismert adatok alapján prezentációt tartaniuk, melyet később tudományos publikáció megírása is követ majd.

A rendezvény eredményei, a szakmai programokhoz kapcsolódó értekezések még várhatóan 2018-ban publikálásra kerülnek.