Apáti Norbert honlapja

Apáti Norbert

PhD hallgató

 

Születési hely, idő:

Fehérgyarmat, 1992

 

Tanulmányok:

2018– Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, PhD hallgató

2017–2018. tanév 1 félév. Partiumi Keresztény Egyetem, Európai szociálpolitikák mesterszak (Makovecz-ösztöndíj)

2016–2018. Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Geográfus MSc, terület- és településfejlesztés

2011–2015. Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földrajz BSc, térségfejlesztés

 

Tudományos, közéleti tevékenység:

2018– a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja

2018.­ Debreceni Egyetem Tehetséggondozó program tagja

2017–2018. Partiumi Keresztény Egyetem, Partiumi Területi Kutatások Intézete gyakornok

 

Kutatási területek:

- periférikus területek oktatási helyzete és intézményhálózata

- periférikus területek fejlesztése

 

Elismerések, díjak:

- 2018. Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar – TTK Emlékérem

 

Nyelvismeret:

Angol –­ középfokú „C” -típusú állami nyelvvizsga

 

Egyéb ismeretek:

számítástechnikai ismeretek: MS Office, ArcGIS, Quantum GIS

 

Publikációk:

Pénzes J. – Kiss J. P. – Deák A. – Apáti N. 2018: Az iskolázottság területi egyenlőtlenségeinek alakulása és a periférikus települések helyzetének változása Magyarországon a rendszerváltás után. In: Területi Statisztika. – megjelenés alatt

Apáti N. – Holb Sz. 2018: A Partium agráriumában dolgozók iskolázottságának jellemzői. Staféta 2018. Partium Kiadó. – megjelenés alatt

Deák A. – Apáti N. 2018: A magyarországi lakossági energiafelhasználás térbeli összefüggéseinek vizsgálata. – In: Molnár V. É. (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Konferenciakötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 85–92.