Oktatás

Doktori Iskola

 

Tantárgyi tematikák

 

A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének középpontjában a földrajz kétarcúságából adódóan, a társadalom és a gazdaság térbeli szerveződésének, illetve folyamatainak területi szempontú bemutatása, elemzése áll.

A kétszintű oktatási rendszerben a tanszék a földrajz BSc képzés meghatározó tényezője. A térségfejlesztési szakirány felelőse, de tevékenyen részt vesz az idegenforgalmi szakirány és földrajz tanárok oktatásában, és alapozó ismereteket nyújt a geoinformatikai, környezetföldrajzi szakirányok hallgatói számára is. Az oktatás során a hallgatók bőséges ismereteket szereznek az Európai Unió működéséről, illetve pályázatírási módszerekről és projektmenedzsmenti tapasztalatokról, a területfejlesztés társadalmi és földrajzi megalapozásáról, a felmerülő problémákról és azok megoldási lehetőségeiről. A tanszék biztosítja a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának hallgatói számára kötelező „EU ismeretek” című kurzust.

 

Természetesen a magasabb, mester szintű képzés feltételei is adottak a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetében. Ennek megfelelően a tanszék jelentős részt vállal a geográfus mesterszak oktatásában és az újraindult osztatlan földrajztanár képzésben is. A geográfus szak felelőse Süli-Zakar István, a terület- és településfejlesztési szakirányának tantárgyai pedig a tanszék oktatóihoz kötődnek, de a másik három szakirány (táj- és környezetföldrajz, geomorfológia, geoinformatika) hallgatói számára is biztosítunk tantárgyakat. Tanszékünk a Debreceni Egyetem más karain zajló képzésekbe is bekapcsolódott – a Településmérnök MSc és az Egészségpolitika tervezés és finanszírozás MSc képzésekben több kurzus megtartásával. A hallgatók szakmai, gyakorlati kompetenciáinak tökéletesítését szolgálja az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel létrehozott kihelyezett tanszék.

 

Prof. dr. Süli-Zakar István irányítja a Debreceni Egyetem akkreditált Földtudományok Doktori Iskola Társadalomföldrajzi-Területfejlesztési programját. Ennek keretében zajlik a tanszék doktorandusz hallgatóinak oktatása, a PhD-hallgatók azonban az oktatómunkát is segítik. A tanszék részt vesz a DE közgazdasági PhD-képzésében is.

 

A tanszék munkatársai oktatnak a Földtudományi Intézet más tanszékei által szervezett posztgraduális „Környezetvédelmi referens”, „Környezetvédelmi és –fejlesztési szakértő”, valamint a „Megújuló energetikai szakértő” képzésekben is.