Kutatás

 
A Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken 1990 óta kiformálódott kutatási területek közül hagyományosnak tekinthetőek:
• a gazdaság földrajzi eloszlásának területi mintázatára;
• a településhálózat átalakulására;
• a falusi tér átformálódására irányuló vizsgálatok.
Új, illetve megújult földrajzi irányzatok közé tartoznak:
• az interetnikus vizsgálatok;
• a migrációs kutatások;
• a határon átnyúló kapcsolatokra irányuló kutatások;
• a geopolitikai, illetve politikai földrajzi aspektusú elemzések;
• különböző szintű integrációs folyamatok földrajzi jellegű elemzései
• társadalmi tevékenységek földrajzi elemzései. 
Alkalmazott kutatások keretein belül a tanszék munkatársai behatóan foglalkoznak:
• az önkormányzatok gazdálkodásával;
• az önkormányzatok marketingtevékenységével;
• foglalkoztatáspolitikai, valamint humánerőforrásokat érintő kérdésekkel;
• a területfejlesztést, illetve területi tervezést megalapozó térinformatikai és matematikai módszerekkel;
• fejlesztési támogatások területi hatásainak vizsgálatával;
• az ingatlanpiac településen belüli változásával;
• a globális értékláncok és az autóipar jellemzőivel;
• a sport és a terület-településfejlesztés kapcsolatával;
• a terület- és településfejlesztési programok hatásvizsgálatával;
• az Európai Unió regionális politikájával, a hazai területfejlesztés kérdéseivel.
A kutatások elsősorban az Észak-alföldi régió, ÉK-Magyarország, valamint a Kárpátok Eurorégió területére koncentrálnak, azonban nem hiányoznak az ország egészére, valamint a szomszédos országok határ menti területeire és a Visegrádi országok csoportjára irányuló vizsgálatok sem.