MITE

A Debreceni Egyetemen született, a Berettyóújfalui kistérséggel kapcsolatos szakdolgozatok és diplomamunkák jegyzéke

ÉV/KAR/SZERZŐ

DOLGOZAT CÍME

2009 DE ÁJK

Nagy Tímea

A szeghalmi és a berettyóújfalui kistérség összehasonlító elemzése

DE ÁJK 2009
Rajnáné Gyarmati Andrea

Az önkormányzati alrendszer bemutatása és azon belül Nagykereki önkormányzat költségvetési gazdálkodása

DE ÁJK 2010
Kolozsvári Krisztina

Az értelmi fogyatékkal élők helyzete Hajdú-Bihar megyében. Az intézményes viszonyok bemutatása a Komádi Fogyatékosok Otthonán keresztül.

DE BTK 2003
Farkasné Szabó Ilona Anna

Csökmő és Önkormányzatának szociálpolitikája

DE BTK 2005
Szűcsné Nagy Ildikó

Szociális intézményrendszer vizsgálata egy halmozottan hátrányos helyzetű településen

DE BTK 2006
Kurtán Anikó

Teleház kialakulása Bakonszegen

DE BTK 2006
Pethő Anita

A berekböszörményi cigányság társadalmi helyzete

DE BTK 2007
Farkas Zoltánné

Idősek helyzete, szociális gondozása Esztár községben

DE BTK 2007
Mudra Erika

Romák helyzete Hencidán

DE BTK 2007
Zalkodiné Kajtár Marianna

Az idősgondozás helyzete Berettyóújfaluban a szolgáltatástervezési koncepció tükrében

DE BTK 2008
Kenéz Béláné Takács Piroska Katalin

Az időskorúak szociális helyzete, az idősgondozás lehetőségei Biharkeresztes szociális ellátórendszere

DE BTK 2008
Kóti Ilona

Mezőgazdaságból lett munkanélküliek Nagykereki községben

DE BTK 2008
Papp Melinda

Iskola-összevonások a kistelepüléseken Esettanulmány a berettyóújfalui kistérségben

DE BTK 2008
Tóth Enikő

A roma integráció évtizede, roma vállalkozások Berekböszörményben

DE BTK 2009
Czapári Istvánné

Cigányok integrációja Kismarján

DE BTK 2009
 Farkas Judit

Kistérségi együttműködés az idősek ellátása terén. Együttműködési készség és ellenérdekeltség vizsgálata egy hátrányos helyzetű Bihari térségben

DE BTK 2009
Harsányi Antalné

Családi gazdaságok az Alföldön
 

DE BTK 2009
Szécsiné Borsa Kornélia

Magyarországi cigányság ezen belül a hencidai cigányság kultúrája és életmódja

DE BTK 2010
Csutakné Nemes Júlia

Szociális problémák és helyi szociálpolitika Biharkeresztesen

DE BTK 2010
Kovács József

Az agrár-munkanélküliség és foglalkoztatás alakulása Hajdú-Bihar megyében

DE BTK 2010
Mavranyi Vincéné

Hencida községben, a családi és iskolai szocializáció

DE BTK 2010
Nagy Péterné

Az otthon közeli szociális szolgáltatások igénybevételének kutatása Esztár községben

DE BTK 2011
Panyik Barbara

"Itt születtem kicsi koromban, nem megyek én már sehová" - Lokális identitást meghatározó tényezők vizsgálata Bedőn

DE GVK 2007 Rózsa Márta

Hatékonyságvizsgálat a Bakonszegi AWASSI ZRt-nél

DE GVK 2007
Török Mária

A Vekerden épülő hulladékakummulátorokat megsemmisítő és újrahasznosító üzem létesítésével kapcsolatos szakhatósági eljárások

DE GVK 2008
Jepur Enikő

A Hajnal’99 Kft adózása és annak hatása a jövedelemre 2005 – 2007 között

DE GVK 2008
Nagy Éva

Az Aranyláp Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felszámolásának számviteli feladatai

DE GVK 2008

Séllei Judit

A Berettyóújfalui kistérség természeti-, társadalmi- és gazdasági fejlettségének vizsgálata és fejlesztési

DE GVK 2008

Szilágyi András

Településfejlesztés vizsgálata Esztár községében

DE GVK 2010

Dézsi György

Berettyóújfalu Önkormányzat költségvetésének bemutatása

DE GVK 2010
Méhes Gréta

Komádi bemutatása a munkaerő-piaci jellemzőinek tükrében

DE GVK 2010

Nagy Renáta

A környezet szerepe a lakások vásárlásánál
Esettanulmány két vidéki településen

De GVK 2010
Pálfi Sándor

A HACCP - rendszerének bemutatása a Körösszakáli kisüzemi tejtermelésben

DE GVK 2011

Király Ágnes

Berettyóújfalu város önkormányzat gazdálkodásának elemzése

DE GVK 2012

Tarcsi Melinda

A vidékfejlesztés gazdasági, társadalmi és környezeti összefüggései Esztár községben

DE GVK2008
Szilágyi András

Településfejlesztés vizsgálata Esztár községében

DE IK 2002 Kiss Hajnalka

Nagykereki honlapja

DE IK 2005 Nagy Sándor

A Komádi Városi Könyvtár használóinak olvasási szokásai

DE IK 2005 Pintye Márta

Körösszegapáti könyvtárának története

DE KTK 2004
Ludrik János

A Hungaropig Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata az éves beszámoló alapján 1999 és 2002 között

DE KTK 2006
Czirják Edina

A munkanélküliség alakulása Berettyóújfalu térségében, különös tekintettel a pályakezdőkre

DE KTK 2007
Jasinka Éva

Berekböszörmény önkormányzatának gazdálkodása 2005-2006. években

DE KTK 2011

Simon Katalin

Komádi Városi önkormányzat gazdálkodásának bemutatása

DE KTK 2012

Harasztosi Vanda

A helyi önkormányzatok bevételi rendszere, különös tekintettel Biharkeresztes Város Önkormányzatára a rendszerváltás után

DE MÉK 2007
Gál Edina Renáta

A Bihari-sík Tanösvény jelentőségének a szerepe a környezeti nevelésben

DE MÉK 2009
Fekete Ildikó

A Bihari Regionális Hulladékkezelő és Hasznosító Telep létesítésének és működésének elemzése

DE MÉK 2009
Kocsis István Attila

Az őzállomány alakulásának vizsgálata a Bihari-sík kistájon

DE MÉK 2009
Kovács Eliza

A túzokállomány fenntartásának lehetőségei a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet területén

DE MÉK 2009 Oláh Réka

Biharkeresztes és Ártánd szennyvízgazdálkodása

DE MÉK 2009
Veres Tünde

Határmenti együttműködések az Európai Unióban, a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió bemutatása

DE MÉK 2010
Solymosi Zsuzsanna

Középfeszültségű elektromos szabadvezetékek okozta madárpusztulás a Bihari-síkon

DE MÉK 2010
Trippon Csaba Ádám

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszerzése

DE MÉK 2012

Csarkó Imre

A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenysége a berettyóújfalui és püspökladányi kistérségben

DE MÉK 2012

Tóth Melinda

A biharkeresztesi hulladéktisztító-telep működésének bemutatása, hatásfokának vizsgálata

DE MTK

Nándorné Mihut Ildikó

Hosszúpályi története, komplex helyzetértékelő bemutatása és fejlesztésének lehetőségei

DE MTK

Sándor Anikó

Berettyóújfalu településfejlesztési Koncepciója

DE TTK 2007
Oláh Gyula

Ár- és belvízvédelmi kérdések a Berettyó mentén és a Bihari-sík belvízvédelmi vizsgálata

DE TTK 2008

Egeresi Lóránd

A berettyóújfalui statisztikai kistérség munkaerőpiaci viszonyainak jellemzése 1990 után

DE TTK 2008

Veress Tamás

A legelő- és gyepterületek antropogén átalakulása a Bihari-sík példáján

DE TTK 2009
Nagy Edina

A hencidai Csere erdő változásai utóbbi 10 évben és az erdő javasolt tanösvényének felhasználási lehetőségei a természettudományos oktatásban

DE TTK 2010
Técsi Sándor

Körösszegapáti kisfeszültségű hálózatának rekonstrukciója és bővítése.

DE TTK 2010

Tóth András

Adalékok Berettyóújfalu vonzáskörzetének vizsgálatához

DE TTK 2011

Balogh Zsanett

Berettyóújfalu ivóvíz ellátása a használt víztisztítási technológiák bemutatása alapján

DE TTK 2011
Horváth Anett

Berekböszörmény település vízkörforgalmának tanulmányozása

DE TTK 2012

Kis István

Talajvizsgálatok Pocsaj külterületén