Szakdolgozati tematikák

 

BSc Szakdolgozati témák a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken

 

Pásztor István

1., A roma lakosság helyzete egy kiválasztott településen (asszimiláció, integráció, szegregáció)

2. Valamely magyarországi nemzetiség társadalomföldrajzi vizsgálata

3. Adott térségek, illetve települések komplex népességföldrajzi vizsgálata

4. Etnikai, vallási konfliktusok vizsgálata Európán kívül 

5. A magyarországi nemzetiségek önkormányzatisága 

 

Pénzes János

1. Demográfiai folyamatok elemzése

2. területi egyenlőtlenségek vizsgálata

3 Vonzáskörzet-vizsgálatok Magyarországon

4. A periférikus területek lehatárolásának lehetőségei

5. Térinformatikai módszerek és területfejlesztés

6. Az ingatlanpiaci folyamatok vizsgálata valamelyik magyarországi megyében

 

 

Molnár Ernő

  1. Kelet-Közép-Európa nemzetközi munkamegosztásba (globális termelési rendszerekbe) kapcsolódásának vizsgálata, különböző kiválasztott iparágak / országok példáján;
  2. Magyarország nemzetközi ipari munkamegosztásba (globális termelési rendszerekbe) kapcsolódásának vizsgálata, különböző kiválasztott iparágak / térségek példáján;
  3. Gazdaságföldrajzi vizsgálatok Debrecen-Nyíregyháza térségében, különös tekintettel egy északkelet-magyarországi gazdasági pólus kialakításának esélyeire;
  4. Gazdaságföldrajzi vizsgálatok Kecskemét-Szolnok térségében, különös tekintettel egy közép-alföldi gazdasági övezet (ipari agglomeráció) kialakításának esélyeire;
  5. Gazdaságfejlesztési célokat szolgáló európai uniós támogatások felhasználásának területi szempontú vizsgálata, regionális / megyei / kistérségi szinteken;
  6. Helyi / térségi gazdaságfejlesztés sikerességének vizsgálata, különös tekintettel az ipari parkok, inkubátorházak, vállalkozási övezetek, szabad vállalkozási zónák eredményeire;
  7. A kisváros, mint ipari telephely vizsgálata hazai / külföldi esettanulmányok tükrében;
  8. Az alföldi mezőgazdaság vizsgálata települési / kistérségi esettanulmányok tükrében;

 

Kozma Gábor

1. A települési önkormányzatok helyi adó kivetési tevékenységének vizsgálata valamely magyarországi megyében

2. A nemzeti dohányboltok térszerkezetének vizsgálata valamely magyarországi megyében

3. A labdarúgásban felhasznált TAO pénzek területi jellegzetességei

4. Az iparterületek fejlődése egy magyar nagy (közép) városban és ennek környezetvédelmi összefüggései

5. Egy kontinens (kivétel Latin-Amerika) urbanizációjának jellemzői (idegen nyelvű szakirodalom alapján)

6. Valamely jelentős magyarországi beruházás körülményeinek földrajzi-területfejlesztési vizsgálata

 

 

 

 

Teperics Károly

1. Földrajz szakmódszertan elméleti kérdései (tanterv elmélet, kerettantervi összevetések, földrajzoktatás nemzetközi összehasonlításban)

2. Humán erőforrások fejlesztésének feladatai Magyarországon (Foglalkoztatás, iskolázottság, itézményrendszer)
3. Vonzáskörzet vizsgálatok az okatatásföldrajzban (közép- és felsőfok vonzásviszonyai, területi kapcsolatok, kölcsönhatások)

 

Radics Zsolt

1. A világ valamely országának/vállalatának szerepe a globalizált világgazdaságban (idegen nyelv értő ismerete szükséges)

2. Egy tetszőleges hazai kisváros vonzáskörzeti vizsgálata

3. Területfejlesztési és turisztikai fejlesztések hatásainak földrajzi vizsgálata

4. Régiók és kistérségek intézményesülésének földrajzi vizsgálata

5. Európai és Európán kívüli politikai földrajzi problémák vizsgálata (idegen nyelv értő ismerete szükséges)

6. Valamely társadalmi tevékenység (sport, betegség, művészet, tudomány, stb.) fejlődésének és hatásainak földrajzi vizsgálata

7. Turisztikai termékek (rendezvények, attrakciók, szlogenek, fejlesztések stb.) földrajzi illeszkedésének (autentizmusának) vizsgálata

8. A hazai és nemzetközi fejlesztéspolitika eredményeinek és földrajzi hatásainak vizsgálata

9. Migrációs és asszimilációs jelenségek területi és időbeli különbségeinek vizsgálata a történeti és a modern Magyarország területén (1526/1715-2007)

10. Számítógépes stratégiai és tervező játékok földrajzi jellegű vizsgálata

 

Jelentkezés az adott témát meghirdető oktatónál április 4-ig.

 

A fentiek mellett a hallgatók saját, lakóhelyükhöz kötődő témáikkal is megkereshetik az egyes oktatókat.

 

Debrecen, 2014. március 17.

 

                                                                                  Dr. Kozma Gábor