Szilágyi Dr. Czimre Klára, PhD

egyetemi adjunktus
 
 
Születési hely, idő:
Miskolc, 1974
 
Tanulmányok:
1998-2001. KLTE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas
1997. január-június TEMPUS ösztöndíj Nottingham Trent University (Nagy-Britannia)
1993-1998. KLTE TTK, földrajz-angol szakos középiskolai tanár
1988-1993. Református Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak
 
Tudományos fokozat:
2003. PhD-fokozat
 
Munkahelyek:
2004- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
2000-2004. DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi tanársegéd
1998-2000. Ady Endre Gimnázium, Debrecen, óraadóként földrajzoktatás angol nyelven a kéttanítási nyelvű tagozaton
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·        MTA Köztestületi tag
·        Magyar Földrajzi Társaság
·        « Eurolimes » folyóirat szerkesztőbizottsági tag
 
Kutatási terület:
·        határon átnyúló kapcsolatok
·        eurorégiók
·        integrációs kapcsolatok
·        ingatlangazdaság
 
Nyelvismeret:
·        angol – felsőfokú "C"-típusú állami nyelvvizsga
·        francia – középfokú "C" típusú állami nyelvvizsga
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: Microsoft Office, AutoCad, MapInfo, SPSS
·        „B” típusú vezetői jogosítvány
 
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
1.       Szilágyiné Czimre K. 2010: Policy instruments promoting and implementing cross-border cooperation programs. – In: Cross-Border Partnership. With Special Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border (eds. Horga, I. and Süli-Zakar, I.). IERS, University of Debrecen Press, Debrecen-Oradea. pp. 65-69.
 
2.       Süli-Zakar I. - Czimre K. 2007: A határon átnyúló (CBC) kapcsolatok Magyarország körül. – Debreceni Szemle, 1. pp. 27-51.
 
3.       Czimre, K. 2007: Cross-border co-operation in Europe: scentific research. – Eurolimes, 4. pp. 78-89.
 
4.       Czimre K. 2006: Cross-border Co-operation: Theory and Practice. – Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 146 p.
 
5.       Czimre K. 2006: Debrecen és a regionalizmus. – Debreceni Disputa, 5. pp. 4-11.
 
6.       Czimre K. 2005: Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén – különös tekintettel Magyarország eurorégióira. – Acta Geographica Debrecina, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 228 p.
 
7.       Czimre K. (szerk.) 2005: Kisközségtől az eurorégióig. Prof. dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye – Didakt Kft., Debrecen. 305 p.
 
8.       Czimre K. 2004: A bővítési szempontok és a határon átnyúló együttműködések kapcsolata. – Tér és Társadalom, 4. pp. 117-134.
 
9.       Czimre K. 2004: A humánerőforrás-fejlesztés szerepe Magyarország eurorégióiban. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 115-121.
 
10.   Czimre, K. - Teperics, K. - Süli-Zakar, I. 2004: Security Issues in the Carpathian Euroregion – the Media Perspective. – In: International and European Security versus the Explosion of Global Media (eds. Riberio, T.. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 62-77.
 
11.   Czimre K. 2003: Magyarország határon átnyúló együttműködéseinek összehasonlító elemzése. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 50-62.
 
12.   Czimre K. 2003: Közép-Európa eurorégióinak típusai. – In: Társadalomföldrajz-Területfejlesztés II. (szerk. Süli-Zakar I.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 441-460.
 
13.   Czimre, K. - Süli-Zakar, I. - Teperics, K. 2003: The Representation of the Carpathian Euroregion in the Media – Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen Process. – In: The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union (eds. Landuyt, A. - de La Brosse, R. - Horga, I.), Bruxelles. pp. 96-106.
 
14.   Czimre K. 2003: Az eurorégiók szerepe a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Süli-Zakar I.). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 285-304.
 
15.   Czimre K. 2002: Közép-Európa eurorégiói az Európai Uniós csatlakozás küszöbén. – In: Északkelet Magyarország – Társadalompolitikai folyóirat, 3-4. pp. 33-37.
 
16.   Czimre, K. 2002: Central European Euroregions in the Light of the EU Accession. – In: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó. pp. 176-183.
 
17.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion – Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (ed. Montanari, A.)  Societá Geografica Italiana, Rome. pp. 291-295.
 
18.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002:  The Possible Effects of the Schengen Space on the Central European Cross-Border Co-operations. – In: Borders and Cross-Border Co-operations in the Central European Transformation Countries (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 22-41.
 
19.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2002: Les effets possibles de l’Espace Schengen sur les coopérations transfrontalières en Europe centrale. Le cas de l’Eurorégion Carpates. – In: Mosella Tome XXVII No.3-4. Université de Metz. Metz. pp. 135-142.
 
20.   Czimre, K. 2001: The international relations of the Carpathian Euroregion – In: Carpathian Euroregion: Borders in the Region – Cross-Border Co-operation (eds. Süli-Zakar, I. – Czimre, K.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 57-64.
 
21.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. 2001: The Political Geography and Geopolitical Role of the Carpathian Euroregion. – In: On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie: Europe Between Political Geography and Geopolitics (eds. Antinsich, M. - Kolossov, V. - Pagnini, M. P.), Societá Geografica Italiana, Roma. pp. 659-671.
 
22.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. - Patkós, Cs. 2001: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting Its Minority Agenda (eds. Mitryayeva, S. - Duleba, A.), Uzhgorod. pp. 47-76.
 
23.   Süli-Zakar I. - Teperics K. - Czimre K. 2001: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre. – Acta Geografica Debrecina, XXXV. pp. 5-17.
 
24.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: Human Mobility on the Area of the Carpathian Euroregion: Migrating Minorities. – In: Human Mobility in a Borderless World? (Conference of the International Geographical Union Study Group “Global Change and Human Mobility”) Universita “G. d’Annunzio” Dipartimento di Economia e Storia del Territorio. Loreto Aprutino – Pescara, Italy. p. 164.
 
25.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2001: The Meaning of Transnational Regionalism and Regional Cultural Identity in the Carpathian Euroregion. – In: Regional Transitions: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement (eds. Bibby-Larsen, L. - Hardy, S. - House, F.), RSA. pp. 56-57.
 
26.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. (eds.) 2001: Carpathian Euroregion. Borders in the Region – Cross-border Co-operation. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139. p.
 
27.   Czimre K. 2000: Eurorégiók a Régiók Európájában. – In: Határok és Régiók (szerk. Szónokyné Ancsin G.), SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged.. pp. 77-86.
 
28.   Mező, F. - Czimre, K. 2000: Eastern Central Europe: Changing Concept in Time and Space. – In: Emerging Infectious Diseases in Eastern-Central Europe. Medicina (ed. Maródi, L.), Budapest. pp. 253-278.
 
29.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 2000: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion. – In: Cultural Uniqueness and Regional Economy. CURE 3 - Conference on Outstanding Regions exploring Quality in a Competitive World (ed. Boneschansker, E.), 22-24 November 2000. Leeuwarden (Hollandia). pp. 87-88.
 
30.   Czimre, K. 1999: Cultural and Historical Dimensions of the Hungarian-Ukrainian Relationship – In: The EU Accession States and Their Eastern Neighbours. Bertelsman Stiftung, Gütersloh. pp. 83-103.
 
31.   Czimre K. 1999: A Kárpátok Eurorégió természeti és társadalmi potenciálja. – In: A táj változásai a Kárpát-medencében (szerk. Füleky Gy.). GATE, Gödöllő. pp. 115-120.
 
32.   Czimre K. 1999: A nyugat-európai regionalizmus egy sajátos földrajzi példája. – In: A földrajz jövője – A jövő földrajzosai (szerk. Süli-Zakar I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 264-271.
 
33.   Czimre K. 1999: A belga németajkú közösség politikai földrajzi vizsgálata. politikai – In:  Változó világ, átalakuló politikai földrajz (szerk. Pap N. - Tóth J.), JPTE, Pécs. pp. 263-268.
 
34.   Czimre K. 1999: Intereuroregionális kapcsolatok földrajzi vizsgálata - Esettanulmány: A Maas-Rajna Eurégió és a Kárpátok Eurorégio kapcsolatának elemzése. – In: A táj és az ember – geográfus szemmel CD-ROM, http://phd.ini.hu
 
35.   Süli-Zakar, I. - Teperics, K. - Czimre, K. 1999: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: http://212.140.137.10/out/Klara.rtf (http://www.regional-studies assoc.ac.uk/papers/index.htm)
 
36.   Süli-Zakar, I. - Czimre, K. - Teperics, K. 1999: Regionalism in Central Europe: The Study of the Carpathian Euroregion from the Aspect of Human Relations. – In: Regional potentials in an Integrating Europe. Regional Studies Association, Bilbao. pp. 139-140.
 
37.   Czimre K. 1998: Közép-Európa határon átnyúló (CBC) kapcsolatainak földrajzi aspektusai. – In: A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái (szerk. Tóth J. - Wilhelm Z.). JPTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs. pp. 158-172.
 
38.   Czimre K. 1998: Debrecen megyei jogú város nemzetközi kapcsolatai. – In: Tanulmányok Debrecen Városföldrajzából III. (szerk. Süli-Zakar I.) KLTE, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 21-29.
 
39.   Czimre K. 1998: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, Debrecen Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatai, testvérvárosai. – In: Hajdú-Bihar Megye Kézikönyve (szerk. Süli-Zakar I.). Csiszér Bt. – CEBA Kiadó, Debrecen. pp. 104-109., 275-276.