Pénzes János, PhD

egyetemi adjunktus
 
 
Születési hely, idő:
Miskolc, 1980.
 
Tanulmányok:
2005-2007. DE TTK, földrajz-angol szakfordító
2004-2006. Paris, Sorbonne IV – DE TTK, „D.E.S.S. Amenagement, Urbanisme et Developpement des Territoires, Dans L’Union Europeenne – Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban” – posztgraduális képzés
2004-2007. DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas
2003-2004. DE BTK, Európai Tanulmányok képzés
1999-2004. DE TTK, terület- és településfejlesztő szakgeográfus
1995-1999. Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen – érettségi
 
Tudományos fokozat:
2010. PhD-fokozat
 
Munkahelyek:
2011- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
2007-2011. DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi tanársegéd
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·        Magyar Földrajzi Társaság tagság
·        MTA Köztestületi tag;
·        az MTA DAB Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottság tagja;
·        « Eurolimes » folyóirat szerkesztőbizottsági tag
 
Kutatási terület:
·        területi egyenlőtlenségek
·        periférikus területek társadalmi-gazdasági folyamatai
·        vonzáskörzetek
·        demográfiai folyamatok
 
Nyelvismeret:
·        angol – felsőfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga
·        német – alapfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: MS Office, AutoCAD, ArcView, SPSS
·        „B” típusú jogosítvány
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
Radics, Zs. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2011: The spatial aspects of the resource-allocation of the Regional Operational Programmes’ development resources – In: New results of cross-border co-operation (ed. Kozma, G.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 119-126.
 
Pénzes, J. 2011: The spatial effect of economic recession after the political transition in Hungary – the case study of the Northern Great Plain Region. – In: Globalization, European Integration and Economic Crisis (ed. Kundera, J.), E-monografie nr. 9., University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, Wrocław. pp. 661-671.
 
Pálóczi G. - Pénzes J. 2011: A közösségi közlekedési rendszer térinformatikai vizsgálatának módszerei Hajdú-Bihar megye példáján. – Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában II. (szerk. Lóki J.). Konferenciakötet, Kapitális Nyomdaipari Kft., Debrecen. pp. 443-449.
 
Pénzes J. 2011: A jövedelmi szempontból elmaradott települések területi átrendeződése a rendszerváltozás után. – Földrajzi Közlemények, 135. évf. 1. pp. 59-69.
 
Molnár, E. - Pénzes, J. - Radics, Zs. 2011: The spatial aspects of the allocation of European development resources in Hungary between 2004 and 2010. „What Future For Cohesion Policy? An Academic and Policy Debate” nemzetközi tudományos konferencia, Regional Studies Association, European Commission, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy in Slovenia, Szlovénia, Bled. Letölthető: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Molnar.pdf
 
Pénzes J. 2011: Északkelet-Magyarország jövedelmi térszerkezetének változásai a rendszerváltás után. – Területi Statisztika, 2. pp. 181-197.
 
Pénzes J. 2010: Az infrastruktúra szerepe a terület- és településfejlődésben. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 434-446.
 
Pénzes J. 2010: Spatial income inequalities in the border areas of Hungary – case study of the Northern Great Plain and the Western Transdanubia region. – In: Cross-Border Partnership. With Special Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border (eds. Horga, I. and Süli-Zakar, I.). IERS, University of Debrecen Press, Debrecen-Oradea. pp. 186-190.
 
Pénzes J. 2010: Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után. – Studia Geographica 26. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 171 p.
 
Pénzes J. 2010: A periférikus területek lehatárolása térinformatikai módszerek segítségével – az Észak-alföldi régió példáján. – In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában (szerk. Lóki J. és Demeter G.). Konferenciakötet, Rexpo Kft., Debrecen. pp. 365-372.
 
Pénzes J. 2009: Az alföldi városok jövedelmi pozícióinak változása 1988 és 2006 között. – In: Helyünk a világban – alföldi válaszok a globalizáció folyamataira (szerk. Belanka Cs. és Duray B.). MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba. pp. 126-130.
 
Pénzes J. 2009: Periférikus települések Északkelet-Magyarországon. – In: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés (szerk. Pajtókné Tari I. és Tóth A.). Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék, Eger. pp. 322-329.
 
Pénzes J. 2009: A jövedelemegyenlőtlenségek alakulása az Észak-alföldi és a Nyugat-dunántúli régió határmenti kistérségeiben. – Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája, Szeged. CD-kiadvány, p. 15
 
Tagai, G. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2009: Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary. – In: Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy (eds. Horga, I. - Silaşi, G. - Süli-Zakar, I. - Sagan, S.), Institute for Euregional Studies “Jean Monnet” European Centre of Excellence, University of Oradea Press, Oradea. pp. 177-188.
 
Tagai, G. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2008: Methods of the analysis of integration effect on border areas – the case of Hungary. – Eurolimes, 6. pp. 150-159.
 
Pénzes J. 2008: Jövedelmi perifériák Magyarországon. – In: IV. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa (szerk. Szabó V. - Orosz Z. - Nagy R. - Fazekas I.), Meridián Táj- és Környezetföldrajzi Alapítvány, Debrecen. pp. 571-576.
 
Molnár, E. - Pénzes, J. 2008: The development of settlements in the Hungarian side of Oradea’s potential sphere of influence. – In: Neighbours and Partners: On the two sides of the border (szerk. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 211-218.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2008: Az észak-alföldi városok fejlettségi viszonyai az ezredfordulón. – In: Nagyközségek és kisvárosok a térben (szerk. Csapó T. és Kocsis Zs.). Savaria University Press, Szombathely. pp. 243-254.
 
Pénzes, J. - Tagai, G. – Molnár, E. 2008: Effects of unifying economic space on the border areas of Hungary. – In: Dimensions and trends in Hungarian geography. Dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008 (eds. Kertész, Á. and Kovács, Z.). Hungarian Academy of Sciences Geographical Research Institute, Budapest. pp. 223-238.
 
Pénzes J. 2008: A foglalkoztatottság alakulása az Észak-alföldi régióban. – In: Geographia generalis et specialis. Tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára (szerk. Szabó J. és Demeter G.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 361-366.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2008: A migráció szerepe Magyarország II. világháború utáni népesedésében. – Debreceni Disputa, 1. pp. 47-54.
 
Pénzes, J. - Molnár, E. 2007: Analysis of the economical potential in Bihor and Hajdú-Bihar counties. – Eurolimes, 4. pp. 25-36.
 
Pénzes J. - Molnár E. 2007: A határ menti települések gazdasági potenciálja Bihor és Hajdú-Bihar megyében. – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 99-106.
 
Pénzes J. 2007: Területi jövedelemegyenlőtlenségek az Észak-alföldi Régió kistérségeiben. – In: „Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” nemzetközi tudományos konferencia (szerk. Gulyás L.), Eötvös József Főiskola, Baja. pp. 582-586.
 
Pénzes J. 2007: A területi jövedelemegyenlőtlenségek alakulása az észak-alföldi régióban. – In: Területi Statisztika, 4. pp. 358-379.
 
Pénzes J. 2007: A jövedelmek és a megyeszékhelyek elérhetőségének összefüggései az Észak-Alföldi Régióban. – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 421-427.
 
Baros Z. - Pénzes J. - Tóth T. 2007: Demográfiai folyamatok a Csereháton a XX. század folyamán. – In: Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban (1715-1992) (szerk. Demeter G. - Bagdi R.), Studia Historico-Demographica Debrecina I., Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 170-185.
 
Pénzes J. - Tóth T. 2006: Települési fejlődési pályák a Csereháton. – In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Település a tájban (szerk. Füleky Gy.), Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő. pp. 78-82.
 
Pénzes, J. 2006: Relations between personal incomes and distances from the state borders in the North Great Plain Region. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian Cross-border Space – From National to European Perspective (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó. pp. 337-344.
 
Pénzes, J. 2006: Urban gravity centres in the North Great Plain Region. – In: Challenges and Perspectives in the Regional and Interregional Issues in the New Europe (eds. Horga, I. - Süli-Zakar, I.), Institute for Euroregional Studies, Oradea-Debrecen. pp. 22-26.
 
Pénzes, J. 2006: Methods of catchment area calculation in the Hungarian North Great Plain Region. – In: Rural areas in the modern development conditions (eds. Zikov, M. et. al.), Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Institute for Geography, Skopje. pp. 197-204.
 
Ekéné Zamárdi I. - Pénzes J. 2006: Jövedelemegyenlőtlenségek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. – In: Földrajz. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. A Miskolci Egyetem Közleménye. A sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk. Kovács F. - Hevesi A.), Egyetemi Kiadó, Miskolc. pp. 149-159.
 
Pénzes J. 2005: Városi vonzásközpontok vizsgálata az Észak-alföldi régióban. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 160-165.
 
Pénzes J. - Tóth T. - Baros Z. - Boros G. 2005: A megújuló energiaforrások társadalmi támogatottsága a Cserehát területén. – In: A megújuló energiák kutatása és hasznosítása az Európai Unió országaiban. A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai No. 3. (szerk. Tóth T. - Baros Z. - Bíróné Kircsi A.), Magyar Szélenergia Társaság és Debreceni Egyetem TEK TTK Meteorológiai Tanszéke, Debrecen. pp. 19-26.
 
Molnár E. - Pénzes J. 2005: Kis- és középvárosi foglalkoztatási centrumok az Észak-Alföldi Régióban. – In: Kisközségtől az eurórégióig (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 159-175.
 
Komádi M. - Molnár E. - Pénzes J. 2005: Debrecen súlya az Észak-Alföldi Régióban és a helyi fejlesztési politika prioritásai. – In: „Várostérségek-versenyképesség. Társadalmi kohézió Magyarországon és az európai integráció” MTA, Budapest. CD-kiadvány
 
Pénzes J. 2005: A településhálózatok aránytalanságai az Európai Unió országaiban. – In: Tavaszi Szél 2005 Konferencia-kiadvány. pp. 320-323.
 
Pénzes, J. 2004: Foreign direct investments in industrial parks along the Füzesabony-Polgár section of motorway M3. – In: Cross-border Co-operations, Schengen Challenges (szerk. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 264-269.
 
Süli-Zakar I. - Pénzes J. 2004: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. – In: Bihari Diéta V. (szerk. Matolcsi L.), Bihari Múzeumért Alapítvány, Berettyóújfalu. pp. 42-65.
 
Pénzes J. 2004: A humánerőforrások centrum-periféria viszonyai a tiszaújvárosi kistérségben. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 202-208.
 
Dávid L. - Pénzes J. - Túróczy E. 2003: A kavicskitermelés jellemzői és a kavicsbányák hasznosítása a Sajó-Hernád hordalékkúpján. – In: Gazdálkodás, 7. pp. 79-89.
 
Pénzes J. 2003: Demográfiai folyamatok és területi különbségek a tiszaújvárosi kistérségben. – In: Társadalomföldrajz-területfejlesztés II. (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 623-638.
 
Radics Zs. - Pénzes J. - Molnár E.: Európai fejlesztési források felhasználásának területi szempontú vizsgálata az Észak-alföldi régióban. – Megjelenés alatt
 
Pénzes J.: The question of territorial cohesion – spatial income inequalities in two different regions of Hungary. – Megjelenés alatt
 
Molnár E. - Pénzes J. - Radics Zs.: Az 1971-es OTK kiemelt alsófokú központjainak fejlődési pályája az elmúlt négy évtizedben. – Megjelenés alatt