Dr. Radics Zsolt, PhD

egyetemi adjunktus
 
 
Születési hely, idő:
Kiskunfélegyháza, 1976.
 
Tanulmányok:
2010-  KRF GTK, turizmus-menedzsment MA
2001-2002. DE TTK, Környezettudományi Központ, Környezetvédelmi referens posztgraduális képzés
2000-2001. DE TTK, Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ, Regionális területfejlesztés posztgraduális képzés – oklevél
2001. FVM VTC – ökoturisztikai szakértő – bizonyítvány
2000. ERASMUS ösztöndíj Phillips-Universität, Marburg (Németország)
1999-2002. DE (korábban KLTE) TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, doktori ösztöndíjas
1998-1999. KLTE BTK, Európai Tanulmányok képzés
1997-1999. KLTE BTK, CIVITAS Polgári Képességek és Kézségek képzés – oklevél
1994-1999. KLTE TTK, történelem-földrajz szak – okleveles középiskolai tanár, terület- és településfejlesztõ szakgeográfus
1990-1994. Varga Katalin Gimnázium, Szolnok – érettségi
 
Tudományos fokozat:
2005. PhD-fokozat
 
Munkahelyek:
2007- DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus
2003-2007. DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi tanársegéd
2002-2003. DE TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, predoktor, tudományos segédmunkatárs
2002. DE Lifelong Learning Központ Aktív turizmus program, oktató
2001- DE Műszaki Főiskolai Kar, óraadó
 
Tudományos, közéleti tevékenység:
·      Magyar Földrajzi Társaság tagság (2009- a Debreceni Osztály titkára)
·      az MTA MAB Vidéki- és Regionális Fejlesztési Szakbizottság tagja
·      az MTA DAB Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottság tagja;
·      MTA Köztestületi tag;
·       « Eurolimes » folyóirat szerkesztőbizottsági tag
·      a DE Hatvani István Szakkollégium Tanácsának tagja
·      a DE TTK Kari Tanácsának tagja
·      a DE TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság tagja
 
Kutatási terület:
·        az Európai Unió és Közép-Európa kapcsolatrendszere,
·        regionalizmus a világgazdaságban,
·        Közép- és Kelet-Európa társadalmi-gazdasági átalakulása,
·        regionális politika eszközei Közép-Európa országaiban,
·        a turizmus-, terület- és településfejlesztés kérdései
 
Nyelvismeret:
·        orosz – középfokú „C”-típusú állami nyelvvizsga (szaknyelvi félévvel bővítve)
·        latin – alapfokú nyelvvizsga
·        angol, német – szövegértés
 
Egyéb ismeretek:
·        számítástechnikai ismeretek: hardver, MS Office, ArcView, MapInfo, SPSS
·        „B” típusú jogosítvány
 
Publikációk
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
Radics, Zs. - Pénzes, J. - Molnár, E. 2011: The spatial aspects of the resource-allocation of the Regional Operational Programmes’ development resources – In: New results of cross-border co-operation (ed. Kozma, G.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 119-126.
 
Molnár, E. - Pénzes, J. - Radics, Zs. 2011: The spatial aspects of the allocation of European development resources in Hungary between 2004 and 2010. „What Future For Cohesion Policy? An Academic and Policy Debate” nemzetközi tudományos konferencia, Regional Studies Association, European Commission, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy in Slovenia, Szlovénia, Bled. Letölthető: http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Molnar.pdf
 
Radics Zs. 2010: A regionalizmus és globalizáció világgazdasági fogalmáról. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 203-210.
 
Radics, Zs. - Juhász, R. - Molnár, E. 2010: Perspectives of small settlements along the Hungarian-Slovakian border: Hídvégardó and her neighbours. – In: Cross-Border Partnership. With Special Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border (eds. Horga, I. and Süli-Zakar, I.). IERS, University of Debrecen Press, Debrecen-Oradea. pp. 144-151.
 
Radics Zs. 2010: A kutatás-fejlesztési politika az EU-ban. – In: A terület- és településfejlesztés alapjai 2. (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. pp. 312-324.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2010: Development trends and groups in Eastern Central Europe from the transition to the EU-accession (1991-2005). – In: Globalisation, European integraqtion and economic crisis (ed. Kundera, J.), University of Wroclaw, Wroclaw. pp. 565-581.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2010: Szerbia: tátongó lyuk az egyesült Európa térképén (1990-2007) (pp. 245-275.); Montenegró két arca: gazdasági sikerek és belpolitikai válságok (2005-2008) (pp. 315-338.); Korlátok és lehetőségek. Bulgária és Köztes-Európa az EU-csatlakozás tükrében (pp. 276-314.). – In: Kompországok – ahol a part szakad… Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008) (szerk. Demeter G. – Radics Zs.). Didakt Kiadó, Debrecen.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2010 (szerk.): Kompországok – ahol a part szakad… Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008). Didakt Kiadó, Debrecen. 435 p.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2009: Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után.: az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. – Közép-Európai Közlemények, 2. évf. 2. pp. 151-161.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2009: A Délvidék gazdasági-társadalmi visszaillesztése. – Limes: Tudományos Szemle 82. évf. 2. 33-63.
 
Radics, Zs. 2008: Tourism-territorial development program in the Hungarian-Ukrainian border. – In: Neighbours and Partners: On the two sides of the border (szerk. Süli-Zakar, I.). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 333-344.
 
Bujdosó Z. - Patkós Cs. - Radics Zs. 2007: Nádudvar idegenforgalmi szerepe és trendjei Hajdú-Bihar megyében. – In: A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 279-294.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2007: A Dél-Felvidék reintegrációjának gazdaság- és társadalomföldrajzi vonatkozásai. – Limes, 2. pp. 65-83.
 
Bujdosó, Z. - Radics, Zs. 2007: The importance of reservoirs from the point of tourism giving some examples from North Hungary. – In: Lakes and Reservoirs: A Sustainable Vision of Tourism (eds. Dávid, L. - Németh, Á.), Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. pp. 23-32.
 
Radics Zs. 2007: A CEFTA szerepe a közép-európai régióban. – In: „Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” (szerk. Gulyás L.), Eötvös József Főiskola, Baja – Juhász Nyomda, Szeged. pp. 494-498.
 
Bujdosó Z. - Radics Zs. 2007: Víztározók idegenforgalmi jelentősége néhány észak-magyarországi példán keresztül – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 84-90.
 
Radics Zs. - Katona P. 2007: Az afrikai magyar vulkán. – In: Tanár Úrnak Tisztelettel! 56 tanulmány dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 181-186.
 
Demeter G. - Radics Zs. 2007: Montenegró két arca: gazdasági sikerek és belpolitikai válságok (2005-2007). – http://www.balkancenter.hu/pdf/demeter_montenegro.pdf (letöltve: 2008. március 8.)
 
Demeter G. - Radics Zs. 2007: Korlátok és lehetőségek: Bulgária az EU-csatlakozás tükrében. – In: http://www.balkancenter.hu/pdf/elemzes/demeterradics.pdf (letöltve: 2008. március 8.)
 
Radics, Zs. 2006: The change of external economic contacts in Central Europe between 1989 and 2003 in the respect of studying the CEFTA. – In: Regional Development in the Romanian-Hungarian cross-border space – from national to European perspective (eds. Süli-Zakar, I. - Horga, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 137-142.
 
Radics, Zs. - Bujdosó, Z. 2006: Tourism as the tool of rural development in Eastern Hungary – a case study. – In: Rural areas in the modern development conditions (eds. Zikov, M. et. al.), Faculty for Natural Sciences and Mathematics, Institute for Geography, Skopje. pp. 713-723.
 
Bujdosó Z. - Radics Zs. 2006: A természeti erőforrások szerepe a Nagy-Sárrét turizmusában – In: X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok CD-ROM (szerk. Magda S. - Dinya L.), Gyöngyös
 
Radics, Zs. 2005: The effect of free-trade organizations on the economic formation of regions and the regional development in Central Europe. – In: Problemi Regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja, Hrvatsko Geografsko Drustvo, Zagreb. pp. 123-134.
 
Radics Zs. 2005: A közép-európai országok kereskedelem irány szerinti jellemzése a legfőbb öt partner alapján. – In: Kisközségtől az Eurorégióig. Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye (szerk. Czimre K.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 71-79.
 
Süli-Zakar I. - Radics Zs. 2005: RÉGIÓ, régió kialakulás földrajzi aspektusból: Regionalizmus – Regionalizáció – In: Regionalizmus és önkormányzatiság (szerk. Mező I. - Wiener Gy.), Gondolat Kiadó, Budapest. pp. 83-97.
 
Radics Zs. 2005: 15 év társadalomföldrajz a debreceni egyetemen. – In: „Tájak – Régiók – Települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt (szerk. Süli-Zakar I.), Didakt Kft., Debrecen. pp. 21-28.
 
Radics Zs. 2005: A közép-európai külgazdasági kapcsolatok változása a CEFTA vizsgálatainak tükrében. – PhD doktori értekezés, Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékek Könyvtára, Debrecen, 221 p., kézirat
 
Radics Zs. 2005: Adalékok Európa keleti peremtérségének gazdasági kötődéseihez a XXI. század küszöbén – In: A keleti kérdés a XIX-XX században (szerk. Bodnár E. - Demeter G.), Hungarovox Kiadó, Budapest. pp. 195-201.
 
Radics Zs. 2004: Közép-európai országok külkereskedelmi versenyképessége az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt. – In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 295-300.
 
Radics, Zs. 2004: Globalisation and regionalism in the Central-European foreign trade. – In: Cross-border Co-operations, Schengen Challenges (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 42-45.
 
Radics Zs. 2003: Magyarország szerepe az európai gazdasági térben. – Társadalomföldrajz – Területfejlesztés I. (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 265-268.
 
Trón Zs. - Radics Zs. 2003: Közép-európai agrárgazdaságok hatékonysága/versenyképessége az EU csatlakozás küszöbén. – Társadalomföldrajz – Területfejlesztés I. (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 269-299.
 
Radics Zs. 2003: Közép-európai határok és Schengen hatása a külgazdaságra. – In: Határok és határmentiség (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 353-374.
 
Radics Zs. 2003: A külkereskedelem és a területfejlesztés kapcsolata – In: Terület- és településfejlesztés alapjai (szerk. Süli-Zakar I.), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 452-466.
 
Radics Zs. 2003: Közép- Európai külkereskedelem szerveződése a rendszerváltozást követően. – In: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 368-387.
 
Radics Zs. 2003: A vízi közlekedés szabályai. – In: Aktív turizmus, Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ, Debrecen, pp. 154-165.
 
Radics, Zs. 2003: Together or Alone – Media Policy in the Visegrad Countries after the change of regime – In: The contribution of Mass Media to the extension of the European Union (ed. Horga, I.), Universitate din Oradea, Oradea. pp. 145-150.
 
Radics Zs. 2002: Magyarország – ezen belül Északkelet-Magyarország – lehetőségeinek aktuális kérdései a regionális támogatások szemszögéből közép-európai összehasonlításban. – Északkelet-Magyarország, 2-3. pp. 67-71.
 
Radics Zs. 2002: Szabadkereskedelmi szerveződések gazdasági térformáló hatása. – In: Geográfusok VI. konferenciájának előadásai, Pécs. pp. 254-260.
 
Radics, Zs. 2002: The effect of free-trade organizations on the economic formation of regions and the regional development in Central Europe – In: Problemi Regionalnog razvoja Hrvatske i susjednih zemalja – knjiga sazetaka, Hrvatsko Geografsko Drustvo, Zagreb. p. 21.
 
Radics, Zs. 2002: Integration and Free Trade in Central Europe after the change of regime. – In: Borders and Cross-border Co-operation in Central-Europe (ed. Süli-Zakar, I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 102-112.
 
Radics Zs. 2001: Az Európai Unió bővítésének és a közép-európai országok lehetőségeinek aktuális kérdései a regionális támogatások és a külgazdasági kapcsolatuk szemszögéből. – In: Geográfia és Területfejlesztés az ezredfordulón (szerk. Ekéné dr. Zamárdi I.), Debrecen. pp. 49-59.
 
Radics Zs. 2001: Közép-Európa külkapcsolatainak átalakulása az áruforgalom tükrében. – In: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, SZTE TTK Természeti Földrajzi tanszék, Szeged, CD-ROM.
 
Dávid L. - Bujdosó Z. - Radics Zs. 2001: Idegenforgalmi, oktatási, turisztikai fogadó bázis Aggtelek ősi település központjában, Debrecen. 36 p.
 
Radics Zs. 2001: A közép-európai országok esélyei és lehetőségei Európai Uniós csatlakozás kapcsán. – In: Geográfus doktoranduszok V. országos konferenciája (szerk. Molnár J.), Miskolc. pp. 78-84.
 
Radics Zs. 2000: A CEFTA hatása a közép-európai országok külgazdasági viszonyaira – In: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai (szerk. Süli-Zakar I.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 234-242.
 
Radics Zs. 2000: Európai állampolgárság lehetőségei a Kárpát-medencében. – In: Európai előadások (szerk. Kovács J.), Szolnok. pp. 56-63.
 
Radics Zs. 1999: A CEFTA és a közép-európai külkereskedelem átalakulása. – Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged http://www.geo.uszeged.hu/HGN/PHD/konf_1999/html/radics/radics.htm (letöltve: 2008. március 8.)
 
Radics Zs. 1999: A közép-európai integráció lehetősége – A CEFTA, Tudományos Diákköri dolgozat, XXV. OTDK Természettudományok szekció, Debrecen, p. 65.
 
Patkós Cs. - Radics Zs. 1999: Antik rurális térségek történeti humánökológiája, Tudományos Diákköri dolgozat, XXV. OTDK Humán tudományok szekció Pécs, p. 54.
 
Radics, Zs.: Free trade association in Central-Europe. – In: Acta Geographica ac Geologica et Meterologica Debrecina – Megjelenés alatt
 
Radics Zs.: A CEFTA eredményei tíz év után. – In: Geográfusok VII. konferenciájának előadásai – Megjelenés alatt
 
Radics Zs. - Pénzes J. - Molnár E.: Európai fejlesztési források felhasználásának területi szempontú vizsgálata az Észak-alföldi régióban – Megjelenés alatt
 
Molnár E. - Pénzes J. - Radics Zs.: Az 1971-es OTK kiemelt alsófokú központjainak fejlődési pályája az elmúlt négy évtizedben. – Megjelenés alatt