Európai Uniós ismeretek (TTBE0030 )

 

1. hét

Integrációelméleti alapok

   1. Az integrációval kapcsolatban megfogalmazott alapelvek

   2. Az integrációk típusai

2. hét

Az Európai Unió története I. Az előzmények

   1. A kétpólusú világgazdaság kialakulása

   2. A Montánúnió, mint az integráció első lépcsője

   3. A Római Szerződés

3. hét

Az Európai Unió története II. Az 1960-as évek

   1. Az integráció első eredményei

   2. Az integráció folyamán felmerült problémák

4. hét

Az Európai Unió története III. Az 1970/80-as évek

   1. A bővülés folyamata és nehézségei

   2. Az országok közötti kapcsolatok elmélyülése, és a jelentkező problémák

5. hét

Az Európai Unió története IV. Az 1990-es évek és az új évezred

   1. A Maastrichti Szerződés

   2. Az Amszterdami Szerződés

   3. Az újabb bővülési hullám menete és problémái

   4. Az Alkotmány-szerződés

6. hét

Az Európai Unió intézményei I. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság

   1. Az Európai Unió Tanács

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

   2. Az Európai Bizottság

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

7. hét

Az Európai Unió intézményei II. Az Európai Parlament, az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság

   1. Az Európai Parlament

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

   2. Az Európai Bíróság

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

   3. Az Európai Számvevőszék

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

   4. A Gazdasági és Szociális Bizottság

      a., a Tanács összetétele

      b., a Tanács feladatai

8. hét

A közösségi jog

   1. A közösségi jog általános sajátosságai

   2. Az Elsődleges jogforrások

   3. A másodlagos jogforrások

   4. A jogharmonizáció folyamata

9. hét

A Gazdasági és Monetáris Unió I. A közös pénz bevezetésének előzményei

   1. A Werner-terv

   2. Az Európai Monetáris Rendszer és egyes elemei

   3. Az 1980-as évek és a pénzügyi únió

10. hét

Gazdasági és Monetáris Unió II. A közös pénz bevezetésének menete

   1. A Maastrichti Szerződés

   2. A Gazdasági és Stabilitási Szerződés

   3. A közös pénz bevezetésének folyamata

11. hét

Az Európai Unió költségvetése

   1. Az Európai Unió kiadásai

   2. Az Európai Unió bevételei

   3. A költségvetés elkészítésének menete

12. hét

Az Európai Unió regionális politikája

   1. A regionális politika története

   2. A regionális politika alapelvei

   3. A regionális politika a 2007-2013 közötti költségvetési periódusban

13. hét

Az Európai Unió K+F politikája

   1. A K+F politika története

   2. A K+F alapelvei

   3. A K+F a 2007-2013 közötti költségvetési periódusban

14. hét

Az Európai Unió külpolitikája

   1. A külpolitika története

   2. A külpolitika irányai

   3. A külpolitika a 2007-2013 közötti költségvetési periódusban

 

A vizsga formája: írásbeli vizsga

A vizsga anyagát az előadáson elmondott dolgok jelentik, az órát nem látogatók az ajánlott irodalom megfelelő fejezeteiből készülhetnek fel.

 

Ajánlott irodalom:

Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról. 7. kiadás, HVG-Orac Kiadó, Budapest, p. 655. (a könyvből a fenti témákat lefedő fejezetek)

(szerk.) Kende Tamás – Szűcs Tamás (2000): Az Európai Unió politikái. Osiris Kiadó, Budapest, p. 611. (a könyvből a fenti témákat lefedő fejezetek)

A TAMOP 4.1.2. pályázat keretében elkészült, a www.tankonyvtar.hu oldalon elérhető digitális jegyzet