Határmenti térségek fejlesztése (TMG0414)

Határmenti együttműködés
/Tematika/
2013-2014-es tanév tavaszi félév

1. hét
Bevezetés: A határmenti térségek fogalma, földrajzi meghatározása. A határmenti térségek nemzeti és nemzetközi kapcsolatrendszere, részvételi formái az interregionális együttműködésekben és hálózatokban.
2. hét
A határmenti térségek fejlesztésének pénzügyi háttere. A határmenti térségek fejlesztését támogató pénzügyi rendszerek bemutatása (Phare CBC).
3. hét
A támogatási rendszer működési elveinek tisztázása, tematikai és területi megoszlásának elemzése.
4. hét
A határmenti térségek fejlesztését támogató pénzügyi rendszerek bemutatása (INTERREG).
5. hét
A támogatási rendszer működési elveinek tisztázása, tematikai és területi megoszlásának elemzése.
6. hét
Az eurorégiók fogalmi meghatározása. Az eurorégiók kialakulásának jogi alapjai. Eurorégiók Magyarország részvételével. A bottom-up típusú regionális együttműködések.

7. hét
A határon átnyúló együttműködések szervezeti formái. Az EGTC kialakulásának folyamata és azok jellemzői.
8. hét

Eurorégiók Magyarország részvételével I., hallgatói kiselőadások:
Választható témák:
- Zemplén Eurorégió
- Sajó Rima Eurorégió
- Kassa-Miskolc Eurorégió

9. hét

Eurorégiók Magyarország részvételével II., hallgatói kiselőadások:
Választható témák:
- Eurorégió West/Nyugat-Pannonia
- Neogradiensis Eurorégió
- Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió

10. hét
Eurorégiók Magyarország részvételével III., hallgatói kiselőadások:
- Ipoly Eurorégió
- Ister-Granum Eurorégiók
- Hajdú-Bihor Eurorégió

11. hét
Eurorégiók Magyarországon kívül I., hallgatói kiselőadások:
Választható témák:
- Euroregio Maas-Rhein (www.euregio-mr.org)
- Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (www.argealp.org)
- EUREGIO Bayerischer Wald - Šumava – Mühlviertel (www.euregio.at)
12. hét
Eurorégiók Magyarországon kívül II., hallgatói kiselőadások:
Választható témák:
- Ireland Wales Crossborder Cooperation (www.irelandwales.ie)
- East Border Region Committee  (www.eastborderregion.com)
- Co-Operation and Working Together (www.cawt.com)
13. hét
Eurorégiók Magyarországon kívül III., hallgatói kiselőadások:
Választható témák:
- Ems - Dollart - Region  (www.edr-org.de)
- Irish Central Border Area Network - ICBAN  (www.icban.com)
- Special EU Programmes Body (www.seupb.eu)
14. hét
Lehetőségek a határmenti együttműködésben a 2014-2020-as programozási időszakban. Európai Területi Együttműködési Társulások  feladatai és szerepe a 2014-2020-as időszakban.

Debrecen, 2014. február 17.
         Dr. Pásztor István Zoltán
             egyetemi tanársegéd