Nemzetközi regionális kapcsolatok (TGME0413)

 
A félév szóbeli vizsgával zárul az előadásokon elhangzottak és a kijelölt kötelező szakirodalom alapján.
1. hét
Bevezetés: A nemzetközi regionális kapcsolatok fogalma, az együttműködés lehetséges formái. Az elméleti keretek meghatározása.
2. hét
A nemzetközi regionális kapcsolatok helye a világban: Az államok szerepe a globalizáció rendszerében. A nemzetközi hatalmi viszonyok alakulása a 20. század folyamán.
3. hét
A nemzetközi regionális kapcsolatok jelentősebb intézményei: Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT); Nemzetközi Valutaalap (IMF); Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD); Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
4. hét
A nemzetközi regionális kapcsolatok jelentősebb intézményei: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD); Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD); Európai Beruházási Bank (EIB); Európai Központi Bank (ECB)
5. hét
Regionális gazdasági integrációk a világgazdaságban 1: Regionális gazdasági integrációk Észak, Közép- és Dél-Amerikában.
6. hét
Regionális gazdasági integrációk a világgazdaságban 2: Regionális gazdasági integrációk az arab világban.
7. hét
Regionális gazdasági integrációk a világgazdaságban 3: Regionális gazdasági integrációk Ázsiában.
8. hét
Regionális gazdasági integrációk a világgazdaságban 4: Regionális gazdasági integrációk Afrikában.
9. hét
Regionális gazdasági integrációk a világgazdaságban 5: Integrációs törekvések Európában. Történelmi áttekintés.
10. hét
Integrációs törekvések Európában 1: Kísérlet Kelet- és Közép-Európa összefogására – a KGST és a Varsói Szerződés tündöklése és bukása.
11. hét
Integrációs törekvések Európában 2: A nyugat-európai együttműködés sikerének titka – a Római Szerződéstől a Közép- és Kelet-Európában bekövetkezett rendszerváltásig.
12. hét
Integrációs törekvések Európában 3: A nyugat-európai együttműködés terjeszkedésének és bővítésének folyamata – a Közép- és Kelet-Európában bekövetkezett rendszerváltástól napjainkig.
13. hét
Határon átnyúló együttműködések Európában: Áttekintés az Európában létrejött határon átnyúló együttműködéseknek a nemzetközi regionális kapcsolatok elmélyítésében játszott szerepéről. Az intézményesülés folyamatok jelentősége, az AEBR és az EU szerepe az együttműködések támogatásában és működtetésében.
14. hét
Globalizáció: A nemzetközi regionális együttműködések végeredménye? Esetleg pont az ellenkezője, az elkerülése? A nemzetközi regionális együttműködések vizsgálata és értelmezése a globalizáció tükrében.
 
Ajánlott irodalom
Bassa Z. – Buzás S. – Ludvig Zs. – Majoros P. – Székely-Dobi A. – Szigetvári T.: Világgazdasági régiók. Perfekt Kiadó, Budapest. 2001.
Bóka É.: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete.  Napvilág, 2001.
Golobics P.: Fejezetek a társadalomföldrajz körébıl. Világgazdaság, integrációk, együttmőködés. Pécs, PTE TTK FI, 2001.
Golobics P. – Merza P.: Polarizálódó világgazdaság. – Nemzetközi együttműködés. Pécs, PTE TTK FI, 2002
Romsics I. (Szerk.): Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19. és 20. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997.
Simai M. – Gál P.: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban; Akadémiai Kiadó, 2000
Urwin, D. W.: A Közös Európa – Az európai integráció 1945-től napjainkig. Szerk.: Palánkai Tibor. Corvina, Budapest, 2006

Letöltés: