Az ingatlangazdálkodás alapjai (TGBE0639)

Az ingatlangazdálkodás alapjai
TGBE0639
Dr. Pásztor István Zoltán
egyetemi tanársegéd
2+1 óra
Számonkérés formája: kollokvium
2013/2014 tavaszi félév
1., Az ingatlanjoghoz kapcsolódó jogforrások
Az ingatlanjog fogalmi meghatározása. Az ingatlanjog magyar vonatkozású jogforrásai. Quasi jogforrások. Közösségi szabályok az ingatlanokkal kapcsolatban.
2., A föld: az ingatlangazdaság alapja
A földpiac fogalma. Tulajdonviszonyok és birtokviszonyok alakulása Magyarországon és az Európai Unóban. A földár és a földérték fogalmainak elkülönítése. 
3., A föld: az értékelés és az új magyar földtörvény
A földértékelés módszereinek ismertetése. A Nemzeti Földalap (NFA) és a Termőföldingatlanok Értékbecslési Rendszerének (TÉR) bemutatása. Az új magyar földtörvény (2013. évi CXXII. tv.)
4., A település-gazdaságtan és a telekgazdálkodás alapvető kérdései
A településgazdaságtan alanya és tárgya; szerepe és jellege. Közhatalmi szerep, közösségi érdekek érvényesítése a településgazdaságban. A településgazdaság eszközrendszere. A települési önkormányzat gazdálkodási politikája. A település „környezeti” kapcsolatai. A vagyongazdálkodás városgazdasági vonatkozásai.
5., Ingatlanvagyon-gazdálkodás
A modern ingatlanvagyon-gazdálkodás kialakulása és rendszerbeli elhelyezkedése. A gazdasági és az ingatlangazdasági ciklus. Az ingatlanvagyon-gazdálkodás a (vállalati) vagyongazdálkodáson belül. Az ingatlanvagyon finanszírozása.
6., Az önkormányzati ingatlangazdálkodás
Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlantípusok. Az Ingatlangazdálkodási Csoport feladatai. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanállomány számának és értékének alakulása év végén Debrecenben.
7., Az ingatlanfejlesztés gyakorlata
Az ingatlanfejlesztés fogalma. Lakóingatlan-fejlesztés: folyamat és szereplők. A piackutatás szerepe és módszerei az ingatlanfejlesztés gyakorlatában. Ingatlanpiaci elemzések adatigénye. A fontosabb területi mutatószámok bemutatása.
8., Az építésügy és a településrendezés
Az építésügy jogszabályi környezete. A településrendezés tervezése és jóváhagyása. A településszerkezeti terv és a környezeti hatásvizsgálat elemei.
9., Ingatlanpiaci marketing
A marketing meghatározása (szereplők, koncepciók, marketing-mix, reklámkampány). A marketingtevékenység legfontosabb összetevőinek részletes bemutatása az ingatlanpiac szemszögéből. Értékesítés vs. marketing. A lakóingatlan-fejlesztések piackutatási metodikája.
10., Ingatlanfinanszírozás
A finanszírozás forrásai. Az ingatlanfejlesztések megvalósításához igényelhető banki hitelek. Az ingatlanfinanszírozás banki tapasztalatai. Speciális finanszírozási instrumentumok: lízing.
11., Ingatlan-nyilvántartás
Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása. Az ingatlan-nyilvántartás célja és jelentősége. A törvényben nevesített alapelvek. A nyilvántartás részei. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás részei.
12., Lakáspolitika
A magyar lakáspolitika áttekintése: a szocialista társadalmi berendezkedéstől (1953-1990) napjainkig. A lakbérszínvonal változása. Az állami részarány változása a megépített lakásokból
13., A lakáscélú támogatási rendszer
A lakásvásárlók által igénybevett hitelek, lakáscélú támogatások összehasonlítása. A hitelezési és a támogatási rendszer hatékonysága
14., Lakáscélú támogatások
Lakásépítési kedvezmények és egyéb támogatási formák. Adókedvezmény, illetékkedvezmény, illetékmentesség. Munkáltatói lakáscélú támogatás (2014-től).
Kapcsolódó szakirodalmak:
Kiss Gábor (lektor): Az ingatlanjog nagy kézikönyve. CompLex Kiadó, Bp. 2007.
Naárné Tóth Zsuzsanna: A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára. Agroinform Kiadó, Bp. 2009.
Soós János és szerzői kollektívája: Ingatlangazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Bp. 2005.